Menu
Kategorier

Skrevet af den 26 jul, 2011 under Ikke kategoriseret | 6 kommentarer

Er der en sammenhæng mellem islamkritik og terror?

Set i lyset af at terroristen og massemorderen Anders
Breivik er bekendende islam-kritiker og har retfærdiggjort sin udåd med behovet
for at standse islams fremmarch i Europa, er det oplagt at se på sammenhængen
mellem islam-kritik og terroren i Oslo og Utøya. Eller bedre sagt, er der en
sådan sammenhæng og i så tilfælde hvilken?

Lad det være sagt med det samme: Selvfølgelig skal islam
kunne kritiseres præcist som en hvilken som helst anden religion. Det gælder
både islams teologiske påstande men, hvad der nok interesserer flere,
kønsrollemønstre, samfundssyn, syn på vold og terror etc. der påberåber sig
islam. Så længe debatten handler om at underkaste islam en kritisk analyse er
denne kritik en nødvendig del af den demokratiske virkelighed i de senmoderne
multikulturelle samfund. Ja, så længe der er tale om islamkritik, så er der
altså tale om et nødvendigt bidrag til opretholdelsen af det sekulære demokrati,
på samme måde som al anden seriøs religionskritik er det. Der er med andre ord
ingen sammenhæng mellem en sådan islamkritik og terror.

Men indvævet i, og som en videreførelse af, islamkritikken
findes der også holdninger, som i mine øjne ikke kan kaldes for andet end
islamhad. Kendetegnende for islamhadet er, at islams tilstedeværelse i Europa
ses som en dødelig trussel for demokratiet og den vestlige kultur. For en
islamhader findes der kun én slags islam og det er den, som man finder hos en
Osama Bin Laden. Hvis en muslim siger, at han eller hun er demokrat så ses et
sådant udsagn som udtryk for taqiya, for bevidst løgn. Alle muslimer ønsker
sharia-lovgivning af den barskeste skuffe. Og hvis der evt. skulle være
enkelte, der ikke ønsker det, så vil de bøje sig for det store flertal, der gør
det. Og ikke nok med det. Den muslimske indvandring er et led i en bevidst
strategi, der skal føre til islams snarlige magtovertagelse i Europa.
Katastrofen står lige for døren og hvis der ikke gribes ind nu ender europæerne
som dhimmier i kalifatet, dvs. vi kommer til at vandsmægte som muslimernes
slaver. Sådanne dæmoniserende tanker præger islamhadet. Det florerer i rigelig
grad på internettet, hvor den ene islamhadeblog kan bekræfte den anden
islamhadeblog i denne dystopi.

Set i forhold til islamhadet så er det i mine øjne
vanskeligt at komme til nogen anden konklusion end at Anders Breivik har taget
den oplagte yderste konsekvens af dette had. Hvis muslimerne i Europa nemlig
udgør den dødelige trussel som islamhaderne påstår, at de gør, så kan man ikke
troværdigt ville nøjes med at ville løse det muslimske problem vha. debat og
demokratiske tiltag. Religionsfriheden og respekten for det enkelte individs
rettigheder og værdighed, som fremgår af alle de europæiske demokratiers
forfatninger, umuliggør en lovgivning der vil forbyde islam eller fratage
muslimer deres borgerlige rettigheder, herunder retten til at udøve deres religion.
Hvis den muslimske fare er reel, sådan som islamhaderne påstår at den er, ja så
kan man altså ikke nøjes med de tiltag som er mulige i en demokratisk retsstat.
Disse kan kun være de indledende øvelser forud for det store opgør. Et opgør
som visse islamhadere nu er godt i gang med at forberede sig på.
Alt andet svarer til at råbe ”huset står i flammer!” og så ikke have noget
andet slukningsredskab parat end en vandpistol.

Også Anders Breiviks angreb på den socialdemokratiske ungdom
er sådan set logisk nok ud fra den islamhadske logik. Islamhadere hader også
dem, som de mener, har ansvaret for islams tilstedeværelse i Europa. Vil man
gøre Europa muslimfrit må man altså skaffe sig af med de ikke-muslimer, som vil
tage muslimernes parti i det store opgør. Allerede nu kan man på nettet finde
trusler om noget sådant.
Ja, Lars Hedegaard er jo også kommet med dunkle trusler om det store opgør
med dem, der har ansvar for det multikulturelle samfund. Forudsætningen for det
muslimfrie Europa er det socialist- og humanistfrie Europa.

Men set ud fra islamhadets logik begik Anders Breivik den
fejl at han slå til for tidligt, og at han slog til først. Jeg vil tro, at der
blandt dem, der er villige til at ophæve menneskerettighederne for muslimerne
og gå hårdt og brutalt til værks for at ”redde” Europa, er et stort flertal,
der ønsker at vente med at slå til indtil omstændighederne er de rette for det
store opgør. Det er de (heldigvis) ikke nu og dermed vil hans ufattelige
forbrydelse hæmme frem for at fremme deres sag. Især hvis vi fastholder, at
denne udåd ikke ”bare” var en enkelt syg mands syge handling men i stedet må
ses som det yderste resultat af islamhadets hærgen i debats sfæren.

6 Kommentarer

 1. hej karen m larsen.

  desværre du forblinder dig igen i hvad der skrives og siges,du ser kun det du kan bruge som imod.

  jeg tror heller ikke du ved hvad terror egentlig er.
  terror = mobbing.
  terror = forsvare åbenbare løgne med nye løgne
  terror = danne negativ mening uden at tage hensyn til sammenhænget.
  terror= at bringe anderes mening i tvivl uden at give en forklaring
  terror = at overse andres mening
  terror = at bringe andre i afmakts situation
  terror = at true
  terror = at fordreie virkeligheden til det uvirkelige.

  jeg kan nævne mange ting endnu,men jeg håber du forstår at jeg mener terroen er det der bomberne til at springe.

  hvis vi så går til tredie afsnit i det indlæg et lille stykke ind der til hvor du begynder med:at islams tilstedeværelse i europa ses som en dødelig trussel osv.osv.til du kommer til:sådanne dæmoniserede tanker præger islamhadet.du plejer ikke at bruge så hårde ord.
  jeg føler det som min pligt at endnu engang at fortælle dig at folk som mig der ikke kan lide at muslimerne kommer væltende ind over vore grændser,og bare kræver at vi skal forstå deres religion og tilrettelægge for dem,ikke er rasister eller som dit nye ord muslimhadere,vi er helt almindelige menesker der egentlig gerne vel dele med folk der er i nød,men helst hjælpe dem til selv hjælp eksembelvis:arbejde, skole og selvfølgelig håber vi da på at de vel tage lidt ved lære af os så det ikke bliver her som det de flygtede fra.

  jeg har også læst at shaialoven er god og kærlig det er et diseplineret folk der beder 5 gange om dagen social samværd og give hjælp til andre og mange andre gode ting,men der er også det du selv kaldte islams mørke sider og helt ærlig nu karen koranen har mange mørke sider som vi bør se på som en trussel,muslimerne svarer aldrig på hvordan de soterer og gradbøjer koranen så de får et kærligt budskab ud,jeg ser imaner med pisk,en kvinde fik 34 piskeslag sandsynligvis fordi hn var stukket af hjemme fra p.gr.af tvangsgiftemål 34 slag og så hjem til forældrene igen og hvad så,det var den nye regering i afghanistan der egentlig havde forbudt det,men så igennem fingre med det,de er da ikke anderledes end dem vi beskytter dem imod.
  en 15årig 3 generations muslim skrev i dette panel for et stykke tid siden at han var træt af danmark,han kunne ikke tro på at han nogensinde ville få den anseelse han havde krav på som muslim,muslimer er bange for at vi ikke forstår dem,jo vi forstår hvad de vel,og hver gang vi ikke kan indfri deres ønsker ja så er vi et dårligt folk,rasister,og så nu muslimhadere.

  til slut vel jeg fortælle dig hvad de fleste danskere er,vi er et folk der giver religionsfrihed,de fleste af os er døbte og konfirmerte,vi tror på gud fader i himmelen og hans enborne søn jesus kristus.
  idisse tider har mange fået besvær med de ti bud,DU MÅ IKKE HAVE ANDRE GUDER END MIG.

  så kommer muslimerne med deres allah og kræver aksept for ham som gud,jeg har min gud,hverken ham eller jeg virker perfekte,men det har nok noget at gøre med mit begrendsede indsyn og forståelse at gøre.

  allah, mohammed eller hvad det nu heder er krigere der har kriget så kraftigt at de huskes,og da der ikke er plads til flere guder,måtte de sætte sig i så enorm skræk respekt,og koranen blev ned skrevet dog så utydelig at tolkningen skal blive til hvad som helst,og resultatet er blevet at koranisterne dræber alt der står ivejen for dem,dog mest deres egne,synes du karen at der er meget godt at sige om muslimer rundt om i verden vær ærlig nu er de gode ved hinanden som f.eks.sherin khankan skriver og mange andre kan du forstå at vi almindelige døbte danskere der har en gud er skæbtigske,og ahr vanskeligt ved at tro de vel ene godt.
  jeg er som de fleste andre her,som siger nej tak til muslimer,ikke rasist eller muslimhader,kalder i os det så aligevel driver i med terror der kan få selv den bedste og mest velmenende til at gøre irasjonelle ting tænk på det find rytmen og sandheder ikke skyld folk for havad du nu ønsker i dette øjeblik din fremgangs måde minder meget om terror forhåbentlig ubevist karen.
  med venlig hilsen jørgen orloff.

 2. Jørgen:

  Fanatisk had til muslimer har ført til massedrab – og det er lige så utilgiveligt som når fanatisk had til de vestlige samfund fører til massedrab. De muslimer, der føler sig trådt på har lige så lidt ret til terror som dem, der føler sig trådt på fordi de kritiserer islam.

  Bort set fra det er det lidt ynkeligt, at der blandt dem, der mener, at man skal have lov til at sige hvad som helst om muslimer nu er nogen, der påstår, at man bliver terrorist af at blive kritiseret fordi man udtrykker sig hårdt og brutalt om islam. Den ubegrænsede ytringsfrihed gælder øjensynligt kun for islamkritikerne der selv mener, at enten skal de pakkes ind i vat eller også må de gribe til våben..? Hvis I synes det er så hårdt at blive kritiseret hvordan tror I så, at alle jeres udfald mod muslimerne påvirker muslimer?

  PS. Jesus har lært os at møde had med kærlighed, at vende den anden kind til, at elske vores fjender. Jeg ser ikke rigtigt noget af den indstilling i det, som du skriver om muslimer…

 3. jo jo karen.

  du har fuldstændig ret fanatisk had kan føre til massedrab,og menesker der føler sig truet, tilsidesat,nedværdiget,let kommer til at føle afmagt,vi ved jo hvor højt sådanne ting bliver prioateret,f.eks nogen i min familie blev truet nedværdiget og forfulgt af en muslim,hun var at regne for intet han kunne gøre med hende hvad han ville allah ville rose ham,men politiet havde ikke tid trods 3 anmeldelser(sæt nu ikke spørgsmålstegn ved det som du gjorde ved troverdigheden til at nordmanden blev overfaldet).

  vi syntes at det er nedbygning af det samfund vi stolede på,og omvendt så er jeg sikker på at havde vi gjort som ham havde politiet været nød til at have tid.når det nu er sådan at alt for mange ting og tit meget værre ting sker,og samtidig så kommer der kvav som almindelige danskere ikke forstår,og problemerne overgår det som politikerne kan magte,flader det ud for den ellers pæne dansker,så brokker han sig og så er han rasist og muslimhader,men hold dig nu fast det er igrunden kun de menesker der opfører sig dårligt vi har noget imod ligegyldigt hvad de tror på eller hvor de kommer fra det er først når sådanne som dig der får fat i det at rasisterne og muslimhaderne kommer frem i bruger det som et ekstra agument for de protester i ellers går ind for,men et kan i være sikre på,dialogerne bliver ikke lettere at gennemføre i en behagelig og verdig tonefald.
  hvad angår massemorderen her i norge føler jeg fuldstendig afsky for ham samt hans gøren og laden.jeg tør næsten ikke kommentere det engang,da der kunne sitte en med ordet i sin magt og finde lighedspunkter med mig og mine meninger,vær venlig og forståat jeg tager fulstændigt afstand fra det han her gjort.

  i dit svar til mig har jeg lagt mærke til at du ikke bruger ordet had så meget,som igår,kunne det bare smitte lidt af på dine andre indlæg,det lyder ikke så godt når både du og nogen af kommentatorne bruger ordet had had når i siger at det egentlig er jesus i vel råde andre til at følge og som du siger så er han af den mening at had skal mødes med kærlighed ok prøv det da kære venner.

  det ynkelige du du taler om som I SIGER I MENER må du stå for selv,jeg er kun jeg. ja jeg er imod nogle muslimer,men langt fra alle det har jeg ofte påpeget,det ved du og aligevel kobler du mig som det værste,du har tit sagt at du ikke kan lide når når nogen bare giver dig et standpunkt og ikke lægger mærke til hvad du egentlig mener,men bare lægger en mening i munden på dig,som du synes er forkert ogikke er til at slippe af med,du har lært det,du kan det til fuldkommenhed,det er lige hvad du gør med mig tillader dig enda at skrive I.

  jeg har venner der er muslimer de er ligeså afmæktige som mig,min læge her i eggersund er muslim fra irakog den læge der behandlede mig i mandags er fra afrika en god læge der vidste hvad han havde med at gøre,en ung lærling i en butik hvor jeg kommer ofte er muslim jeg roser ham fordi han altid gør så godt han kan,kommer mig imøde fordi han gerne vel hjælpe mig,2 gamle sømands kammarater var jeg bedste venner med i flere år var muslimer.en kvindelig forfatter fra jylland der konventerte som ung p.gr.af strenge indremisionske plejeforældre skrev jeg sammen med længe,hun kunne heller ikke forstå hvad der skete og var til tider langt nede,til de omtalte har jeg aldrig givet udtryk for andet end at jeg værdsatte dem,vi forstod hinanden og lod hinanden i fred.nu ved du det tak.

  de muslimer jeg har noget imod er de som lyver og fordrejer sandheder som f,eks:
  sherin khankan
  osmaa abdal-hamid
  abdu wahid pedersen
  naveed baig
  bl.a.fordi de holder på at der ingen fare er for vort eksisterende samfund at indføre shaialoven og at de sympatiserer med h.u.t.der igen ønsker at indføre en kalif verdensregering.
  shaialoven omtaler de som smuk og rigtig og fordrejer realiteterne ved den,som du selv så smukt omtaler som nogen mørke sider ved islam
  selv forklarer de at det ikke er islam der er ond, men onde menesker der gør de slemme ting.
  jeg har heller aldrig fået svar på hvor det er at koranen kan gradbøjes heller ikke af dig.
  er en muslim ikke nød til at følge koranen slavisk.

  nogle af løgnene ligger iat skribenterne lover frihed og kærlighed og når man så beder dem forklare det man ser i pressen svarer de aldrig,men når så folk som dig får fat i det kommer de slemme drenge frem i digter dem op og udstiller dem som nasister rasister og nu altså muslimhadere.er det så så underligt at det af og til går mere ud over de gode og behagelige muslimer,nogle af de jeg kender lider ikke over det jeg og mine siger det folk som du omtaler som I,men tænk selv og opfør dig som et ordentligt kristen anstendig meneske.
  mvh.jørgen orloff

 4. Jørgen:

  Hvis vi kan blive enige om at

  a) Der findes muslimer som begår forbrydelser og andet ondt
  b) Men flertallet af muslimer er ikke sådan og er lige så kede af disse typer som vi andre

  så er vi jo nået ganske langt! : )

 5. hej karen

  nej karen vi er ikke kommet langt ved at blive enige om dine a og b punkter.

  ved ikke rigtig hvorfor,men;

  jeg troede du var mere seriøs

  jeg troede du ville nærme dig nogle svar

  jeg troede du ville prøve at forstå

  jeg trode du ville løsne lidt på åg det du har givet mig som rasist muslimhader og at du ville tage du i prekeratet i dig igen,men nej ingenting,du gør ligesom dem du heller ikke kan lide bare øser mere lort på og vente til du kan løse op for din meningsløse frustration kalde folk for hvad som helst,forsvare skrift der er løgn fra ende til anden ,og så forlange vi skal være ligevæktige og behagelige,nej karen du dyrker lortet får folk til at forløbe sig.

  jeg foreslår du bruger dette som motto:

  tag ikke efter hvad der menes fang folks fortalelser og udeladelser,og omfortolk dem,det synes jeg passer rigtig godt ind i det du befatter dig med.

  jeg kunne anbefale dig at læse og forstå terror handler ikke om relegion.
  martin,allan og simon skriver udførligt om ting du burde tage hensyn til,du vel måske enda forstå hvorfor jeg kalder løgne og tilsmudsning for hverdags terrorrisme.

  mvh.jørgen orloff.

 6. Jeg er ked af at sige det Jørgen, men jeg kan ikke finde hoved og hale i alle de anklager og påstande som du kommer med mht. min ringe person…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *