Menu
Kategorier

Skrevet af den 16 feb, 2010 under Ikke kategoriseret | 1 kommentar

Skal staten inddrive kirkeskat for den katolske kirke?

Skatteminister Kristian Jensen (V) har afvist den katolske kirkes ønske om at skattevæsenet inddriver medlemsbidrag fra landets katolikker på samme måde, som den nu gør det for folkekirken.

Skatteministerens begrundelse, nemlig at folkekirkens grundlovssikrede krav på understøttelsen fra statens side af umuliggør at staten inddriver katolsk kirkeskat, virker lidt søgt. At staten inddrager kirkeskat for folkekirken er nemlig ganske rigtigt et udslag af den statslige forpligtigelse overfor folkekirken – men det er jo sådan set ikke noget til hinder i grundloven for at staten frivilligt giver andre trossamfund det som folkekirken har krav på.

Når det så er sagt mener jeg alligevel er det næppe vil være nogen god ide at lade staten inddrive kirkeskat for den katolske kirke.

For det første så forholder det sig jo sådan, at folkekirken er under statslig kontrol, dette gælder ikke mindst mht. folkekirkens økonomi hvor f.eks. regeringens berømte (eller berygtede) skattestop også gælder for kirkeskatten. Staten inddriver altså folkekirkens kirkeskat – men den bestemmer også over dens maksimale størrelse. Vil den katolske kirke derimod acceptere at staten udstikker rammerne for hvor meget den katolske kirke må opkræve i kirkeskat? Det tvivler jeg ganske meget på, ikke mindst fordi jeg vil tro at den katolske kirkelov, den såkaldte kanoniske lov, ikke tillader at verdslige myndigheder bestemmer over kirkens økonomi. Men kan staten virkelig påtage sig at opkræve en skat hvis størrelse den ingen indflydelse har på? Hvor er den demokratiske kontrol og den demokratisk funderede retssikkerhed henne hvis staten agerer den forlængede arm for en institution som den katolske kirke, der per definition ikke er demokratisk?

For det andet så bør man være opmærksom på at den katolske kirke i Danmark ikke er i stand til at få flertallet af landets katolikker til frivilligt at betale kirkeskat. Ønsket om at staten skal inddrive kirkeskat for den katolske kirke skal altså ses i sammenhæng med at den katolske kirke ikke selv har været i stand til at sikre den økonomiske kirkedisciplin. Men er det virkelig statens opgave at agere økonomisk bussemand overfor landets katolikker? Hvorfor skulle det være en statslig opgave at tvinge landets katolikker til det som de ikke vil gøre frivilligt? For mig at se er katolikkernes uvillighed til at understøtte deres kirke økonomisk et internt katolsk problem som den katolske kirke selv må finde ud af at håndtere.

1 kommentar

  1. Der er noget besynderligt i at den danske stat skal være garant for indbetaling af kirkeskat til den katolske kirke. Den katolske kirke har selvstændig statslig status og kan næppe bede en anden stat varetage opkrævning af skat. Juridisk bliver det let et sammensurium.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *