Menu
Kategorier

Skrevet af den 13 feb, 2010 under Ikke kategoriseret | 7 kommentarer

Positiv omtale i Bibelen?

”Man skal høre meget før ørene falder af” hedder det i HC Andersens eventyr ”Fjeren der blev til fem høns”. På samme måde kan man sige, at man skal læse meget før øjnene triller ud. Og det gælder da i særdeleshed i forhold til de svinkeærinder som den folkekirkelige højrefløj griber til i deres kamp for opretholdelsen af en kirkelig fordømmelse af homoseksuelle parforhold.

Et strålende eksempel på et sådant teologisk hokus pokus er Generalsekretær for Indre Mission Thomas Bjerg Mikkelsens udtalelser i Kristeligt Dagblad fra den 12.2.2010 hvor han argumenter imod at give trossamfundene adgang til at vie homoseksuelle på følgende måde: ”Nej, det skal ikke være muligt. For så ville præsten skulle stå og velsigne i forhold, som Bibelen ikke giver mulighed for. Når kirken ikke kan velsigne et homofilt forhold, er det, fordi Bibelen ikke taler positivt om det. Ægteskabet har derimod positiv støtte hele vejen igennem. Hvis kirken begynder at vie homofile, vil det være det samme som at gå på kompromis med sit eget budskab og grundlag, og så ville kirken komme til at fremstå utroværdig.”

Nu kan man jo grundlæggende set undre sig over hvorfor evt. kristne forbehold overfor et vielsesritual for homoseksuelle par skulle forhindre staten i at give de trossamfund, der måtte ønske det, lov til at vie homoseksuelle par. Hvorfor skal et fundamentalistisk bibelsyn hindre f.eks. buddhister eller asatroende i at vie homoseksuelle par?

Men også teologien i Thomas Bjerg Mikkelsens udsagn er bemærkelsesværdig tynd. Hvis kirkelige ritualer nemlig kun kan gennemføres, hvis de omtales positivt i Bibelen, måtte folkekirken ophøre med at døbe spædbørn, en praksis der ikke omtales positivt i Bibelen. På samme måde måtte man også afskaffe konfirmationsritualet, der (ligesom barnedåb) ikke omtales i Bibelen og derfor heller ikke har positiv støtte i denne.

Thomas Bjerg Mikkelsens bibelske positivisme ville, hvis den blev omsat i praksis, med andre ord være intet mindre end en revolution i folkekirkelige sammenhænge. Og det vel og mærke en revolution, som også Indre Mission ville betakke sig for. Som så ofte er der tale om et anti-homo argument opfundet til lejligheden og ikke om nogen gennemtænkt teologi.  

Og så kan man godt nok også undre sig over Thomas Bjerg Mikkelsens påstand om at ægteskabet får positiv støtte hele vejen igennem i Bibelen. Hvordan kan han have overset 1. Kor. Kap. 7 hvor Paulus klart fremhæver cølibatet som en bedre vej end ægteskabet? Er det det som Thomas Bjerg Mikkelsen kalder for positiv støtte til ægteskabet? Igen er det tydeligt at Thomas Bjerg Mikkelsens teologi ikke er styret af Bibelen men af nogle forudfattede meninger om hvad der står og ikke står i de bibelske skrifter.

Kirken fremstår som utroværdig når den f.eks. mht. kvindelige præster er villig til at om- og nytolke de bibelske skrifter men ikke er villig til at gøre det samme når det gælder homoseksuelle. Det viser nemlig at sagen lige præcist ikke handler om teologi men om fordomme mod homoseksuelle, forklædt som teologi.

7 Kommentarer

 1. Kirkerne er nu engang menneskelige indretninger og skifter standpunkt fra tid til anden. I den katolske kirke har det i middelalderen været forbudt at tage renter af udlånte penge. I 1800 tallet skrev paven imod samvittighedsfrihed. I folkekirken har man en overgang brugt verdslig magt imod baptistforældre for at sikdre deres børns dåb. Og som du selv skriver, engang var folkekirken imod kvindelige præster. Der kan sikkert findes talrige andre eksempler på forandring. Aksept af homosexuelles rettigheder er bare ved begyndelsen. Om få år vil man undre sig over, at man engang diskriminerede imod de homosexuelle.
  Udvikling i kirkesamfundene er med i Guds store plan for menneskene.

 2. Hej Karen M. Larsen

  For jeg ved ikke hvilken gang, så bringer du de homoseksuelles kirkelige tilknytnng op.

  Du skriver om barnedåben og konfirmation, som ikke står i bibelen og når du er så “bibeltro”, så burde ud også acceptere, hvad Apostlen Paulus skriver i Romerbevet kap. 1 vers 18-32, hvoraf jeg i denne her forbindelse vil citere dette fra vers 26-
  ” Derfor har Gud ladet dem følge deres skamløse lyster. Kvinder har imod naturens orden et seksuelt forhold til andre kvinder i stedet for mænd. På samme måde har mænd et forhold til andre mænd, og på den måde tilfredsstiller de deres lyster. Men resultatet af ders fejltagelse rammer dem selv”

  Jesus sagde også :” Ved I ikke at Gud skabte mænd og kvinder i Guds billede, – en mand skal derfor forlade sin fader og moder og holde sig til een kvinde …..

  Kirken har evangeliet som fundament og intet i NT giver tilladelse til at gå udover skriften.

  Jesus og Apostlen Paulus talte også om synd i al almindelighed og jeg tror, at du kender beretningen om Jesus og kvinden, der blev grebet i utugt.
  Jesus irettesatte de som ville stene kvinden og de gik bort og så sagde Jesus til kvinden:” Heller ikke jeg fordømmer dig, men gå nu bort og synd ikke mere”

  Kirken eller de troende kristne kan ikke velsigne det som er synd, ingen slags overhovedet, derimod kan man som enkeltperson bede Gud om tilgivelse og omvende sig og leve et helt NYT liv.

  Der står ingen ved indgangsdøren og spørger om hvem man lever sammen med og alle kan komme i kirken og opleve fællesskabet, men ingen præster eller mennesker kan velsigne noget, som Gud ikke accepterer elelr velsigner.
  Det modsatte er hykleri og har intet med evangeliets indhold og formål at gøre. Evangeliet er til for at et menneske skal fødes på ny ved Guds Åndog modtage troens gave, sådan som Jesus belærte den skriftkloge Nikodemus.

 3. Disciple:

  Din “oversættelse” af Rom. 1,26 er vildledende. I orginalteksten taler Paulus om kvinder der udveksler den naturlige omgang med den unaturlige. Her hentyder Paulus formodentligt til kvinders seksuelle omgang med dyr – for så vidt som Paulus i Rom. kap. 1 tydeligvis laver en parafrase over 3. Mos. 18 – hvor kvinders omgang med kvinder ikke omtales – men nok deres omgang med dyr.

  Og nu når du er så glad for Rom. kap. 1 så læg mærke til at Paulus her skriver, at de unaturlige lyster, som han beskriver hos hedningene, er en straf som Gud har ramt afgudsdyrkene med. (Jvf. vers. 21-24)Mener du, der jo gerne vil iscenesætte dig selv som bibeltro, at det homoseksuelle begær er Guds straf for afgudsdyrkelse? Det har du faktisk at mene hvis du virkelig tror, at Romerbrevet kap. 1 handler om homoseksualitet – og at alt hvad der står i Bibelen er den ufejlbarlige sandhed.

  Mht. hvad Jesus sagde, så taler han ikke om at Gud skabte mand og kvinde i sit billede – her fejlciteter du igen. I Matt. 19,4-6 inddrager Jesus det med at Gud skabte mand og kvinde som et argument for at en mand ikke må blive skilt fra sin hustru. Hvis du mener, at denne tekst er absolut forpligtende, må du insistere på at en fraskildt, der gifter sig igen, lever i utugt – og derfor også kræve, at kirken afstår fra at vie fraskilte. Gør du det? Ja eller nej?

  Og mht. kvinden, der var blevet grebet i utugt, afviser Jesus her et fundamentalistisk skriftssyn i og med at han påpeger, at “den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten”, hvormed Moselovens krav om stening af utro kvinder ikke bare sættes ud af kraft – men også vises at være urimelig i sig selv. Og ja, Jesus siger ikke god for utroskab – det gør jeg heller ikke. Men læg mærke til at han også afviser at dømme kvinden. Men hvad med dig, Discipel, undlader du også at dømme andre? Eller sætter du dig ikke til dommer over hvem der bliver frelst og hvem ikke – hvem der er kristen og hvem ikke?

 4. Hej Karen M.Larsen

  Citat:
  Og ja, Jesus siger ikke god for utroskab – det gør jeg heller ikke. Men læg mærke til at han også afviser at dømme kvinden. Men hvad med dig, Discipel, undlader du også at dømme andre? Eller sætter du dig ikke til dommer over hvem der bliver frelst og hvem ikke – hvem der er kristen og hvem ikke?
  Citat slut.

  Kommentar:
  Du glemer fuldstændig -bevidst- at læse hvad Jesus siger i de sidste ord, som han siger til kvinden :”Gå og synd ej mere”
  Altså er der en konsekvens af tilgivelsen, hvilket også ligger i Jesu ord til Nikodemus i Johs. Evg. 1-8, om at ingen kan se Guds rige dersom de ikke bliver født påny ved Guds Ånd!!!!!
  Det betyder, at den enkelte må tage konsekvensen og ikke længere handle i modstrid, men hvad man har fået at vide: ergo giver Jesus anvisning på, at man ikke bevidst fortsætter sine tidligere handlinger!!!

  Med hensyn til fraskilte siger Jesus, at mennesker kan gå hver til sit på grund af hjertes hårdhed, men du oplever ikke at den der lader sig skille bliver afskrevet.
  Nu er der som regel en grund til at een af parterne forlanger skilsmisse, det er ikke ofte, at det er begge parter som vil det.Ofte er der utroskab af den ene bagved mange skilsmisser.

  Med hensyn til at være en troende kristen eller ej, så er evangeliet ikke til at misforstå, hverken hos Jesus eller Apostlenes Gerninger eller Paulus breve.
  Romerbrevet kap. 10: 9: Hvis du ærligt kan sige:” Jesus er herre i mit liv “, og hvis du i dit hjerte tror på, at Gud oprejste Jesus fra de døde, så får du det evige liv”
  Gud accepterer og giver evigt liv til alle, som i deres hjerte tror på Jesus, og som med munden berkræfter deres tro.
  Så enkelt er det og dog alligevel så svært, at mennesker gør det modsatte og laver deres egen måde og tilpasser skriften til at retfærdiggøre deres måde at leve på, som ingen steder i NT accepteres.
  Altså er der ingen konsekvens- ingen eksistens – altså praktisk efterlevelse af Guds ord.
  Troen giver sig ikke udslag i at retfærdiggøre sine egne forkerte handlinger, men derimod at man i praksis følger efter Jesus!!!!!

 5. “Discipel”

  Nu bygger du hele din argumentation på den grundforudsætning, at homoseksuelt samliv er synd – lige meget hvad. Da jeg afviser denne grundforudsætning, ja så falder resten af din argumentation til jorden. Når jeg alligevel tager den op så er det fordi den (igen igen) viser det bemærkelsesværdige fraværd af bibelkendskab og troskab overfor hvad der faktisk står i Bibeltekster som man kan finde hos såkaldte “bibeltro” kristne som dig.

  At du vil presse det klassiske omvendelsesskema: Syndserkendelse og anger – bøn om tilgivelse – modtaget tilgivelse – og et nyt liv uden synd ned over fortællingen i Joh. 8,1-11 viser, at du ikke har læst teksten – men i stedet læser det ind i den som passer dig. Intet stedst står der i denne tekst, at kvinden angrer eller beder om tilgivelse og intet steds står der, at Jesus tilgiver hende. At afvise at dømme er ikke det samme som at tilgive. “Jeg dømmer dig ikke” – og “jeg tilgiver dig” er ikke det samme budskab. At man ikke kan få tilgivelse (for noget som helst) hvis man ikke erkender homoseksuelt samliv som synd – ja denne absurde påstand har bare slet intet at gøre med den smukke historie vi finder i Joh. 8,1-11.

  Mht. historien om Nikodemus så viser Joh. 3,5 at Jesus her taler om dåben – ikke om nødvendigheden at at erkende homoseksualitet som en synd for at kunne blive frelst. At placere historien om Nikodemus (Joh. 3,1-21) i Joh. 1-8 er godt nok den mest upræcise bibelhenvisning jeg endnu har set. Kender du ikke din Bibel eller hvad?

  “Med hensyn til fraskilte siger Jesus, at mennesker kan gå hver til sit på grund af hjertes hårdhed, men du oplever ikke at den der lader sig skille bliver afskrevet.” Hvor har du det fra? Hvor finder du det i Skriften? Ordet om hårdhjertetheden (Mark. 10,5 med paraleltekster) er Jesus forklaring på den tilladelse til at mænd kan skilles fra deres hustruer (men ikke omvendt) som vi finder i Moseloven. Jesus siger imidlertid klart og tydeligt at denne tilladelse er noget, som Moses har fundet på – og er i modstrid med det som ægteskabet var tænkt som. (Mark. 10,4-9). Og Jesu konsekvens hos Markus: “»Den, der skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud mod hende; og hvis hun skiller sig fra sin mand og gifter sig med en anden, begår hun ægteskabsbrud.«” Hvad du skriver om skilsmisse er i åbenlys modstrid med Bibelen! Hvad med at du selv tog Bibelen bogstaveligt før du begynder, at kræve det af andre?

  Din henvisning til Rom. 10,9 er endnu engang manipulerende og fejlagtig. I skrifsstedet (der bør udvides med de to efterfølgende vers) står: “For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse, for Skriften siger: »Ingen, som tror på ham, skal blive til skamme.«” At Jesus er Herre (Kyrios) betyder i denne græsk-jødiske sammenhæng, at man bekender at Jesus er Gud. Jeg tror, at Jesus er Gud og det bekender jeg – og jeg tror og bekender, at han er opstanden hhv. af Gud opvakt fra de døde. Altså er jeg kristen – og altså har jeg i henhold til Paulus garanti på min frelse. Så enkelt er det såmænd…

 6. Hej Karen M. Larsen

  Citat:
  Nu bygger du hele din argumentation på den grundforudsætning, at homoseksuelt samliv er synd – lige meget hvad. Da jeg afviser denne grundforudsætning, ja så falder resten af din argumentation til jorden. Når jeg alligevel tager den op så er det fordi den (igen igen) viser det bemærkelsesværdige fraværd af bibelkendskab og troskab overfor hvad der faktisk står i Bibeltekster som man kan finde hos såkaldte “bibeltro” kristne som dig.
  Citat slut.

  Kommentar:
  Fraværd af bibelkendskab ?????
  Du er dog noget naiv, når du påstår det, for jeg har over 30 års læsning af bibelen og praktisering af evangeliets indhold, og hvis du læser ordentligt efter, så vil du finde masser af henvisninger og kommentarer til f.eks. NT, som du aldrig nogensinde har været i stand til at kommentere seriøst.

  Du tager fuldstændig fejl , når du kæder Johannes Evg. kap. 3 1-8 aammen med dåben, tværtimod har det med omvendelse og dåb at gøre….. du skulle tage og læse ordene igen helt fordomsfrit !

 7. Hvis du kender Bibelen så godt hvorfor citerer du så hele tiden forkert?

  Mht. Joh. 3,1-8 ja så nævnes ordet omvendelse ikke en eneste gang – i stedet tales der om at blive født på ny – en metafor som Nikodemus ikke forstår. Havde Jesus talt om omvendelse ville han have forstået det – for omvendelse er et jødisk begreb.

  Problemet med din “teologi” er at du ikke kan skelne mellem hvad der står i teksten og så din tolkning af teksten – det er det, som gør dig blind for hvad der står i de tekster som du så selvfedt påstår, at du er tro imod.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *