Menu
Kategorier

De seneste indlæg

Er jeg nonbinær?

Skrevet af den 22 okt, 2019 under Lgbt | 0 kommentarer

 

Der har i den seneste tid været en del snak om de såkaldte nonbinære – et af de nyeste skud på den identitetspolitiske stamme. Og da jeg nu flere gange har oplevet, at intersektionelle feminister har lagt op til at jeg selv er nonbinær, var det ligesom også oplagt at prøve at finde ud af hvad det er som de øjensynligt tror, at jeg er.

Hvad jeg fandt ud af ved at surfe rundt på nettet er at “nonbinær” er et paraply begreb for en række identiteter der handler om at man ikke ser sig selv eller føler sig selv som enten mand eller kvinde, men i stedet som hverken mand eller kvinde – som forskellige kombinerer af mand og kvinde  – som at man flyder rundt mellem disse identiteter mfl. Men nonbinær kan øjensynligt også rumme såkaldte “akønnede”, dvs. personer der ikke føler sig som noget køn.

Og det var så mit heureka øjeblik. Jeg “føler” mig nemlig ikke som en kvinde, jeg mener, hvordan føles køn? Det har jeg ligesom aldrig forstået. Jeg er en kønsrolleafvigende lesbisk, der aldrig har kunnet spejle mig i samfundets forventninger til mig som kvinde, som aldrig har kunnet identificere mig med feminitet, uden af den grund at se mig selv som en mand.  I henhold til den intersektionelle feministiske og queer-aktivistiske logik er jeg så øjensynligt akønnet. Akønnede hører til under den nonbinære paraply – og de nonbinære hører så igen ind under den transkønnede paraply – og vupti, Karen er minsandten transkønnet! : )

Jeg kan se det for mig. Som nonbinær/transkønnet skulle jeg så høre til den efter sigende mest undertrykte og lidende befolkningsgruppe i samfundet, hvis situation antages at være langt værre end de lesbiskes. Og ud fra den intersektionelle logik om at dem, der har det hårdere end andre også har mere ret end andre, ville jeg fremover kunne forvente at blive lyttet til og adlydt så snart jeg hæver min røst i feministiske sammenhænge. Hvilke perspektiver!

Men desværre, jeg må takke nej til muligheden for at kunne italesætte mig selv som overoffer med ubegrænset ret til at kræve af andre at de skal lade sig mentalt omskole for at min identitet kan blive bekræftet og anerkendt.

Det forholder sig nemlig sådan, at lige meget hvad jeg føler mht. mit køn, hhv. i mit tilfælde ikke føler, så er jeg jo ikke en engel, altså et væsen der består af en kropsløs åndelig intelligens. Jeg er som alle andre mennesker et kropsligt væsen. Jeg blev født med en piges krop, der udviklede sig til en kvindes krop. Fordi jeg blev født med denne krop blev jeg fra dag ét i mit liv mødt med en masse krav og forventninger knyttet til mit biologiske køn. Var jeg blevet født med en penis var jeg blevet mødt med andre krav og forventninger. Mine erfaringer havde været anderledes. Eller med andre ord, jeg ville have været en anden.

Køn og krop kan i mine øjne ikke skilles fra hinanden – ligeså lidt som hudfarve og krop kan. Kønnet er knyttet til kroppen – og min kropslige virkelighed bliver mig med alderen mere og mere bevidst. Jeg er mere end min krop, men vi har en fælles historie, uden denne krop var jeg ikke mig.

Jeg kan sagtens forstå de nonbinæres frustration over vort samfunds indsnævrende kønsroller og kønsforventninger. Jeg synes også det er træls hvis og når folk antager en masse om mig rent mentalt fordi jeg har den krop jeg har og fordi jeg omtaler mig selv som kvinde. Og nej, jeg benægter ikke nonbinæres eksistens. Min eksistens tolkning er imidlertid en anden. For mig er min krop mit eksistensvilkår, derfor kan mit køn ikke være andet end min krops køn. Og lad os så kæmpe for at vi alle skal kunne leve som det passer os bedst uanset hvilke kroppe vi er blevet født med.

Radikale transaktivister nægter lesbiske adgang til Kvindehuset

Skrevet af den 7 okt, 2019 under Feminisme, Lgbt | 5 kommentarer

 

Lørdag den 5. oktober 2019 ville en gruppe ældre lesbiske kvinder fra Facebook gruppen ”Lesbiske Feminister” holde et møde i Kvindehuset i København. De havde fået lov til at bruge huset og troppede derfor forventningsfuldt op. Men det blev ikke til noget med det møde i Kvindehuset. Indgangen til Kvindehuset var nemlig aflåst med en forsvarlig kæde og bag et gitter stod en gruppe af queere/transaktivister, som nægtede dem adgang med henvisning til at de var en transfobisk gruppe. Aktivisterne var ikke modtagelige for nogen form for argumenter – selv når en af de ældre kvinder gjorde dem opmærksom på at hun havde været med til at grundlægge Kvindehuset holdt de fast i deres blokade. Lesbiske Feminister, en gruppe af lesbiske der forstår deres seksualitet som at de er biologiske kvinder der er til andre biologiske kvinder, blev altså nægtet adgang til Kvindehuset af en gruppe meget unge mennesker, der tydeligvis ikke kan rumme lesbisk seksualitet og identitet i dens klassiske version. Man kan læse om de berørte lesbiskes oplevelse af konfrontationen her.

De radikale transaktivister har også skrevet om deres motiver for aktionen på netstedet Konfront. Teksten er ikke ligefrem letlæselig, men budskabet synes at være, at Lesbiske feminister er bioessentialister og homofobiske. Så kære læser, hvis du ikke synes, at en penis kan være et kvindeligt kønsorgan, så er du en bioessentialist – og hvis du forstår begrebet ”lesbisk” som at der er tale om en biologisk kvinde, der kun er til andre biologiske kvinder, ja så er du homofobisk.

Dette forsøg fra en gruppe radikale transaktivister skal ses i sammenhæng med en igangværende strid mellem intersektionelle feminister/ queer feminister og radikalfeminister hhv. en strid i LGBT-miljøerne om hvordan man forstår køn og seksualitet. Kampen handler om emner så som ”skal en transkvinde, som ikke er blevet kønsskifte opereret, og som har brugt sin penis til at voldtage kvinder med, anbringes i en kvindeafdeling i fængslet”? Hvad tæller højst, retten til at få sin kønsidentitet anerkendt eller biologiske kvinders ret til ikke at skulle være spærret inde sammen med en person, der har brugt sin penis til at voldtage med? Men den drejer sig i høj grad også om hvorvidt man som lesbisk har lov til at afvise sex med ”kvinder der er født med en penis” hhv. om man har lov til at give udtryk for at man kategorisk afviser sådanne seksuelle relationer. Her på det allersidste kan man dog også se, at selv ældre bøsseaktivister har måttet opleve, at unge queer-aktivister og intersektionelle feminister har taget kontrollen med LGBT-Danmarks Landsledelse fra dem. Og i hvert fald en midaldrende transaktivist, der i Weekendavisen fik givet udtryk for at han ikke helt er med på det der med de nonbinære identiteter, er blevet frataget alle tillidsposter i samme forening.

Lørdagens aktion må imidlertid udløse nogle konkrete spørgsmål til Kvindehuset:

Har man som lesbisk lov til at definere sin seksualitet som at man er en biologisk kvinde der kun er til andre biologiske kvinder? NB. Denne ret til selvdefinition handler ikke om at man nægter andre ret til at definere ”lesbisk” på en anden måde, men i stedet udelukkende om hvordan nogle lesbiske faktisk oplever deres seksuelle orientering. Har lesbiske som definerer sig på førnævnte måde ret til at komme i Kvindehuset? Har lesbiske som definerer sig på førnævnte måde ret til at danne separatistiske grupper med ligesindede og må disse grupper mødes i Kvindehuset?

Og i og med at Kvindehuset modtager økonomiske støtte fra Københavns Kommune må man også spørge politikerne i Borgerrepræsentationen om hvorvidt Kvindehuset fortsat kan modtage denne støtte hvis det skulle vise sig at Kvindehuset udelukker en gruppe lesbiske pga. deres seksuelle orientering.