Menu
Kategorier

Skrevet af den 4 maj, 2010 under Ikke kategoriseret | 0 kommentarer

Omvende muslimer?

Ayaan Hirsi Ali, den verdenskendte stærkt islam-kritiske eksmuslim, opfordrer de kristne til at forsøge, at omvende muslimerne, fremgår det af en længere artikel i Kristeligt Dagblad fra den 1.5.2010. Og denne opfordring har som ventet udløst en del debat.

Personligt må jeg sige, at jeg synes der er noget bemærkelsesværdigt ved at Ayaan Hirsi Ali, der er en selverklæret ateist, opfordrer de kristne til at omvende muslimerne til kristendommen. Det er altså ikke en personlig erkendelse af kristendommens essentielle sandhed, der ligger bag denne appel til kristen mission. Snarere fornemmer jeg at Ayaan Hirsi Ali er skuffet over at de kristne i den vestlige verden kun i begrænset grad har bakket op om den ydre højrefløjs ideologiske kamp mod islam, en kamp som hun synes at alliere sig med.

Set i lyset af hvad Ayaan Hirsi Ali har erfaret på sin egen krop er hendes vrede mod islam forståelig, om end hun så måske nok glemmer, at hvis Europa havde ført den indvandringspolitik som hendes nuværende politiske allierede drømmer om, ja så ville hun aldrig selv været kommet til Vesten, og så ville hun forsat leve i et islamisk helvede i Somalia. Med al medmenneskelig forståelse bør man være skeptisk overfor de motiver, der ligger bag Ayaan Hirsi Alis opfordring til islam mission.

Men skal kristne så missionere blandt muslimer?

Ja da, vil jeg hævde! Det er helt oplagt at kristne deler deres tro med deres muslimske medborgere. Og lige præcis fordi kristne har en oplagt opgave mht. at bringe det glade budskab videre til deres muslimske medborgere er det af afgørende betydning, at de ikke lader sig misbruge i et politisk antimuslimsk projekt.

Mission i den moderne verden hvor vi (forhåbentligt) har forstået at brug af vold og tvang i forbindelse med udbredelsen af den kristne tro er helt uacceptabel, kan kun lykkes, hvis det lykkes os at skabe en tillidsfuld dialog, hvor muslimer føler at de trygt kan lytte til os ligesom vi altid skal være villig til at lytte til dem. Vi skal kunne stille kritiske spørgsmål til muslimerne og de skal have lov til det samme i forhold til os. Mission i en moderne kontekst må bygge på en grundlæggende respekt for ens medmennesker uanset deres tro, og den religiøse uenighed må lige så lidt udmøntes i hån og foragt for ens modpart som den gensidige respekt må ende i religiøs ligegyldighed.

Kristen mission blandt muslimer skal med andre ord været drevet af næstekærlighed og ikke politiske beregninger for slet ikke at tale om fremmedhad og racisme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *