Menu
Kategorier

Skrevet af den 26 okt, 2009 under Ikke kategoriseret | 7 kommentarer

Homoseksuelle foran alteret

Berlingske Tidende gentager i en leder fra søndag den 25.10.2009 regeringens snart klassiske begrundelse for ikke at give trossamfundene mulighed for at vie homoseksuelle par: Man vil ikke blande sig i folkekirkens indre forhold. Et evt. initiativ mht. kirkelige vielser af homoseksuelle må derfor udgå fra folkekirken.

Denne argumentation er imidlertid tynd og utroværdig og det af flere årsager:

Hvorfor skal det være folkekirken, der skal afgøre om folketinget skal give alle trossamfund med vielsesmyndighed adgang til at foretage juridisk gyldige vielser af homoseksuelle par? Hvis religion og politik skal være adskilte størrelser, hvad regeringen jo ellers gerne fremhæver, så kan det da ikke være rigtigt, at et trossamfund skal have lov til at afgøre om folketinget må uddelegere retten til at foretage juridisk bindende vielser til de trossamfund der måtte være interesserede heri.

Dertil kommer, at påstanden om at man ikke vil blande sig i folkekirkens indre anliggender klinger hult al den stund, at det er lige præcist det som regeringen har gjort ved at lade dens berømte skattestop gælde også for folkekirken hvormed man har frataget folkekirken retten til at bestemme over sin egen økonomi. Regeringen er altså ikke bange for at blande sig i folkekirkens indre forhold hvis den dermed kan fremme sin egen politik.

Og sidst men ikke mindst er det hyklerisk at henvise til at initiativet til en lov om kirkelige vielser af homoseksuelle par skal udgå fra folkekirken al den stund, at man udmærket ved, at ingen har autoritet til at udtale sig på folkekirkens vegne. Faktisk er regeringspartierne samt Dansk Folkeparti stærke modstandere af indførelsen af en såkaldt synodeordning, der ville give folkekirken “mund og mæle”. Samtidigt med at man fastholder en ordning, hvor ingen kan udtale sig på folkekirkens vegne, henviser man til at folkekirken officielt skal henvende sig til regeringen med bønnen om at få lov til at vie homoseksuelle par.  Man kræver altså et initiativ fra folkekirkens vegne samtidigt med, at man har sikret sig, at dette initiativ slet ikke kan tages. Og i øvrigt, just in case at f.eks. et flertal af biskopperne skulle føle, at de måtte tage et initiativ selvom de ikke officielt kan udtale sig på folkekirkens vegne, så siger statsministeren jo også, at man vil lytte til et sådant forslag. Sagt med andre ord, man forbeholder sig retten til at afvise en sådan bøn om en lovændring! For man vil jo lige præcis ikke give folkekirken lov til at bestemme over sine egne indre forhold.

7 Kommentarer

 1. Karen M.Larsen

  Åh , så er du der igen med en “sang fra de varme lande”.

  Citat:
  Berlingske Tidende gentager i en leder fra søndag den 25.10.2009 regeringens snart klassiske begrundelse for ikke at give trossamfundene mulighed for at vie homoseksuelle par: Man vil ikke blande sig i folkekirkens indre forhold. Et evt. initiativ mht. kirkelige vielser af homoseksuelle må derfor udgå fra folkekirken.

  Denne argumentation er imidlertid tynd og utroværdig og det af flere årsager:
  Hvorfor skal det være folkekirken, der skal afgøre om folketinget skal give alle trossamfund med vielsesmyndighed adgang til at foretage juridisk gyldige vielser af homoseksuelle par? Hvis religion og politik skal være adskilte størrelser, hvad regeringen jo ellers gerne fremhæver, så kan det da ikke være rigtigt, at et trossamfund skal have lov til at afgøre om folketinget må uddelegere retten til at foretage juridisk bindende vielser til de trossamfund der måtte være interesserede heri.
  Citat slut.

  Kommentar:
  Jeg synes at regeringen gør det helt rigtige; Giv Guds hvad Guds er og Kejseren hvad Kejserens er- altså: at holde politik og religion adskilt.
  Du betragter tilsyneladende den kristne tro på linje med den lovgivende forsamlings opgaver, hvilket er totalt misforstået, dersom du virkelig gør dig klart, hvilken forskel der er.
  Forkyndelsen og udøvelsen af den kristen tro har det fundament, som hedder troen på Kristus og det har intet med den sekulære lovgivning at gøre!
  At der findes lovgivning f.eks, at præster og biskopper, organister m.m er tjenestemænd, at der skal betales kirkeskat osv. til lønninger og vedligeholdelse af. kirkebygninger er stadig sekulære sager,
  Men folketinget har intet at gøre med kirkens trosgrundlag, Trosbekendelsen eller forkyndelsen af evangeliet om Kristus. Disse ting er ikke underlagt lovgivningen, men afgøres i henhold til de protestantiske eller katolske forordninger for forvaltningen af et embede.
  De anerkendte trossamfund f.eks frikirker, betaler selv bygninger, præster og alle driftsudgifter selv og har derved frihed til at indrette sig som de vil.

  Kort og godt: Det er Folkekirken som skal afgøre sine egne trosmæssige sager og folketinget skal og kan ikke lovgive, at homoseksuelle/ lesbiske par kan forlange at blive velsignet af den kristne kirke.
  Velsignelse af homoseksuelle/lesbiske partnerskaber er ikke og kan ikke være kirkens opgave, idet NT klart afviser denne praksis og kirken kan derfor ikke velsigne noget som strider mod den kristne tro og levevis.

 2. Kan man i fodbold forlange at få lov til at tage bolden med hænderne? (hvis man altså ikke er målmand)

  Skal man i kirken kunne forlange at blive viet som homoseksuel?

  Hvad er der så svært ved at følge de regler der hører til de forskellige områder. Fodbold reglerne siger at man ikke må tage bolden med hænderne, og ligeså med Biblen og homoseksuelle.

  Vil du ikke følge reglerne, så find en sport/tro hvor der gælder andre regler.

 3. Folketinget/kirkeministeriet/dronningen står også for f.eks. autorisation af salmebøger og af bibeloversættelsen fordi folkekirken jo ikke har nogen ledelse der kan gøre disse ting. Folketinget vedtog også i sin tid, at folkekirken skal have kvindelige præster. Så jo – så længe folkekirken er en statskirke har staten ret og pligt til at regulere kirkelige forhold også når de har teologisk relevans.

  Mht. Bibelen og homoseksualitet hhv. kristendom og homoseksualitet vil jeg henvise til et tidligere indlæg: http://karenmlarsen.kristenblog.dk/kristendom-og-homoseksualitet-post19310

  Under alle omstændigheder vier folkekirken rask væg fraskilte – og den har kvindelige præster, selvom nogle mener, at det er imod de bibelske regler. Det nytter altså ikke her at henvise til en fundamentalistisk bibelforståelse som begrundelse for at afvise homovielser. Kirker der vil vie homoseksuelle skal ikke forbydes at gøre noget sådan af staten fordi nogle fundamentalister ikke vil have det, ligesom fundamentalistiske kirker skal have lov til ikke at vie homoseksuelle – begge dele er en naturlig del af religionsfriheden.

 4. Hej Karen M. Larsen

  Du fortsætter med “sangen fra de varme lande”!

  Citat:
  Folketinget/kirkeministeriet/dronningen står også for f.eks. autorisation af salmebøger og af bibeloversættelsen fordi folkekirken jo ikke har nogen ledelse der kan gøre disse ting. Folketinget vedtog også i sin tid, at folkekirken skal have kvindelige præster. Så jo – så længe folkekirken er en statskirke har staten ret og pligt til at regulere kirkelige forhold også når de har teologisk relevans.
  Citat slut.

  Kommentar: Sludder og vrøvl!
  Al dette har intet med evangeliet at gøre, det er jo sekulære ting, og hvad angår kvindelige præster så var loven i relation til ligeret.
  Der står intet i NT om at kvindelige forkyndere ikke accepteres. Paulus selv arbejdede fantastisk godt sammen med Priska og Akvilla- et ægtepar, som også underviste en menighed i deres eget hjem.
  Selvfølgelig har folketinget intet at gøre med teologi og regulering af de kirkelige handlinger.
  Jeg har mange politikeres (fra forskellige partier) garanti for, at en lovændring omkring velsignelse af homoseksuelle og lesbiske partnerskaber KUN kommer på tale, såfremt
  der er flertal herfor.
  Og selvfølgelig kan kirken tale med samme stemme, det kræver såmænd blot at samtlige menighedsråd stemmer herom med en opfordring til biskopperne som så skal indstille til Folketinget, som så skal stemme herom.

  Og din megen skriveri om fundamentalistiske kristne og kirker, hvis du tror at du dermed kan klare mosten, så glem alt om det.
  Du kan åbenbart ikke kende forskel på kulturkristendom og så eksistentiel kristendom a`la Søren Å.Kirkegaard, men det er jo intet nyt.
  Der foregår meget som du hverken kender til eller forstår og det er en levende organisme, som p.t. er i fremmarch. Helligånden blæser hvorhen den vil og det er ikke i din retning!

 5. Nu er Religions frihed, vel ikke det samme som frihed i kristendommen. Det er vel mere frihed til at “lave” en religion.

  Om de homoseksuélle vil lave en religion, der mener at homoseksuellitet er en samfunds udvikling, det er de jo frie til.

  Holdningen med at “fordi der er nogle der laver straffe i fodbold, så vil jeg også have lov til at tage hånden med bolden” den holder vel ikke.

  Du river ordet fundamentalist, af dig som om det er en hån. Men hvis det at følge biblen i kristendommen er fundamentalistisk, så bare kald mig fundamentalist.

 6. Selvfølgelig handler spørgsmålet om kvindelige præster og teologi og bibelsyn. Trods alt skriver Paulus jo i 1. Kor. 14.33-36, at “som i alle de helliges menigheder skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger. Men hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden. Eller er det fra jer, Guds ord er udgået, eller er det kun jer, det er nået til?” Og i 1. Tim. 2,11-3,1 kan man læse: “En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt; men at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand; hun skal leve i stilhed. For Adam blev skabt først, derefter Eva, og det var ikke Adam, der blev forledt, men kvinden lod sig forlede og overtrådte budet. Men frelses skal hun, ved barnefødslen – hvis de da holder fast ved tro og kærlighed og hellighed med besindighed – troværdigt er det ord!”

  Og jo, også i teologiske spørgsmål er folkekirken underlagt statens ledelse. F.eks. er det de verslige domsstole der i sidste instans skal afgøre om en præst kan afskediges pga. afvigende lære – og højesteret bestemte i Ribers sagen, at folkekirken ikke havde lov til at tvangsudmelde et medlem, der offentligt hvervede for troen på reinkarnation.

  Hvis folkekirken skal have en læredomstol skal folketinget give den lov – og det har folketinget indtil videre ikke været interesseret i.

  At ville gøre kristendommen til en lovreligion er fundamentalistisk kristendom – en kristendomsforståelse, som kun en meget lille andel af folkekirkens medlemmer deler. Og nej, fundamentalisme er ikke foreskrevet af Bibelen – fundamentalisme er en tolkning af Bibelen – og det en meget tvivlsom tolkning af Bibelen.

  Min kristendom er ikke kultur kristendom – Jesus spiller en afgørende rolle i mit liv.

  Jeg fraskriver ikke jer jeres kristendom – I fraskriver mig min, så det er jer, der håner og nedgør.

 7. PS. Folkekirken har i dag allerede åbne homoseksuelle præster og mange steder kan man få et homoseksuelt parforhold velsignet. Jeg og min kone blev f.eks. registeret på Rådhuset i 1995 og velsignet i Christianskirken i 2006. Det giver derfor ingen mening at påstå, at folkekirken pga. Bibelen ikke kan foretage juridisk gyldige vielser af homoseksuelle par nu når man allerede velsigner dem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *