Menu
Kategorier

Skrevet af den 14 maj, 2010 under Ikke kategoriseret | 4 kommentarer

Homofobi uden kulturhistorisk dækning

Leif Andersen, der er lektor ved det højrekristne Menighedsfakultet og medlem af det fundamentalistiske Evangelisk-Lutherske Netværk, forsøger i et længere debatindlæg i Kristeligt Dagblad fra den 14.5.2010 at finde nogle ikke-bibelske begrundelser for hvorfor vi ikke må få et kønsneutralt ægteskab. Og lad det være sagt med det samme, det kommer han rigtigt skidt fra.

Leif Andersen lægger i første halvdel af sit indlæg ud med påstanden om, at det i princippet livslange ægteskab mellem mand og kvinde kendes i alle kulturer. Synet på homoseksualitet har efter hans mening været forholdsvis stabilt i alle kulturer, og selvom han indrømmer, at nogle kulturer har set positivt på homoseksualitet, så ændrer det ikke ved, at ingen kulturer, end ikke de få polygame, har anerkendt et kønsneutralt ægteskab.

Dernæst går Leif Andersen over til nogle overvejelser over, at det kun er kort tid siden, nemlig i 1980, at homoseksualitet blev fjernet fra listen over psykiske lidelser, og han spørger, om det så ikke er ”tæt på rablende vanvid, at vi nu med sådan en hast så meget som overvejer at kuldkaste verdenshistoriens måske mest stabile institution”?

At afvise vielser af homoseksuelle er, i henhold til Leif Andersen, ikke mere diskriminerende end at afvise polygame ægteskaber eller søskendeægteskaber da de argumenter der bruges for de første uden videre kan overføres på de andre.

Herefter kommer han med nogle overvejelser over hvornår folk, der som han mener, at homoseksualitet er en ”itugået” seksualitet, vil blive kriminaliseret. At det er et realistisk scenarie mener han at de fleste vil være enige i.

Dernæst vender han tilbage til den alvorlige risiko det ville udgøre for os alle hvis vi accepterer homoseksuelle ægteskaber, og han sætter spørgsmålstegn ved fornuften i at ligestille homoseksuelle med heteroseksuelle.

Til sidst runder han af med følgende svada: ”Jeg foreslår, at vi venter. Der bør være en evalueringsperiode. Nu er homoseksualiteten blevet såvel afkriminaliseret som raskmeldt. Lad os så vente og se, hvad konsekvenserne bliver. Helt seriøst: Ville det – på den baggrund – være forhastet med en evalueringsperiode på et par hundrede år? Eller i det mindste indtil vi ved noget?

Nu er det en farlig øvelse at ville opstille en tværkulturel og verdenshistorisk begrundelse for hvorfor det i princippet livslange ægteskab mellem en mand og en kvinde skulle være fælleskulturelt arvegods for hele menneskeheden.  Alle kulturer kender selvsagt til seksuelle relationer mellem mænd og kvinder, men hvordan de bliver reguleret eller ikke reguleret har været og er forsat meget forskelligt. Polygami er ikke meget sjældent, sådan som Leif Andersen påstår, men er i stedet kendt fra den kinesiske, de mellemøstlige, de afrikanske såvel som de amerikanske kulturer. Både Det Gamle Testamente og de danske vikingekonger kendte til polygami. Ej heller kan det påstås, at ægteskabet i princippet har været tænkt til at være livslangt verden over. Den uhyre lette adgang til skilsmisse for mænd som man finder i Moseloven og i sharialoven viser, at Leif Andersen tænker snævert kristent fundamentalistisk når han beskriver ægteskabet tværkulturelt set.

Nu giver det slet ikke mening, at ville tale om homoseksualitet i tiden før dette begreb dukker op i Vesten, hvad det gør i slutningen af 1800-tallet. Derimod synes de fleste, hvis ikke alle, kulturer at kende til seksuelle relationer mellem mennesker af samme biologisk køn. Synet herpå er og har været meget forskelligt.

Her er det nødvendigt at være opmærksom på, at Leif Andersen synes at tage udgangspunkt i den antagelse, at alle kulturer kun kender til to køn, nemlig mand og kvinde. Men i virkelighedens verden opererer en række kulturer med mere end to køn. F.eks. har en række prærieindianerstammer anerkendt eksistensen af såkaldte ”to ånds mennesker”, dvs. biologiske mænd med en identitet og social rolle som kvinder og biologiske kvinder med en identitet og social rolle som mænd. (Sommetider kunne to ånds mennesker dog også frit blande kønsrollerne) Ægteskab mellem f.eks. en to ånds person, der var biologisk mand, med en anden biologisk mand var anerkendt og vi kender til at sådanne ægtepar adopterede børn, hvad også var fuldt accepteret.

Hvis vi altså forstår det kønsneutrale ægteskab som ægteskab mellem to personer med samme biologisk køn, ja så er Leif Andersens påstand om at ingen kulturer kender hertil direkte usand.

Et bemærkelsesværdigt træk ved Leif Andersens indlæg, er, at han helt forbigår eksistensen af det registrerede partnerskab. Måske fordi han vil fremmane en forestilling om at vi er på vej til at gå direkte fra at have afsygeliggjort homoseksualitet og så til at anerkende homoseksuelle ægteskaber. Faktum er imidlertid, at vi siden 1989 har haft det registrerede partnerskab, der en offentlig / statslig anerkendelse af homoseksuelle par, der på de fleste punkter ligestiller dem med heteroseksuelle ægtepar. Det registrerede partnerskab for homoseksuelle har ikke udløst noget stærkt politisk krav om registreret partnerskab for polygame eller for søskendepar, så Leif Andersens glidebanetrussel har ikke hold i den historiske realitet. I øvrigt så jeg gerne, at han fortalte os hvilke grunde der er til at samfundet ikke skal anerkende polygame ægteskaber og søskende ægteskaber. Han må da have nogen bedre grunde end at de skal være forbudte fordi homoseksuelle ikke må gifte sig?

Der er ingen mening i at ville forbyde dumhed og ignorance, så nej, jeg tror ikke, at vi vil se en kriminalisering af påstanden om at homoseksualitet er en ”itugået” seksualitet. Det skal en Leif Andersen da have lov til at mene, om end det er sjovt, at han på en gang påstår, at vi ikke ved hvad homoseksualitet er og så dog mener, at det er hans ret at påstå, at den repræsenterer noget der er i stykker. Hvorfra ved han egentligt det? Måske han i øvrigt ikke ved, at ideen om at homoseksualitet er en psykisk lidelse er en ide, der først dukker op med homoseksualitetsbegrebet og altså ikke en forestilling, der har dybe kulturhistoriske rødder?

Det virkeligt sørgelige ved Leif Andersen er imidlertid ikke hans slående kulturhistoriske uvidenhed eller hans argumentationskneb. Det triste er at han i bogstavelig forstand giver udtryk for homofobi, altså angst for homoseksuelle. Vi udgør i hans mentale univers en dunkel trussel mod ægteskabet og samfundet, og samfundet har derfor efter hans mening brug for flere århundreder for at se, om det ikke var et fejlgreb at afkriminalisere hhv. afsygeliggøre vores kærlighed og seksualitet. Hvis en sådan indstilling ikke er homofobisk så ved jeg ikke hvad der skulle være det.

Men om Leif Andersen og meningsfæller nu kan lide det eller ej, så går udviklingen heldigvis sommetider hurtig. Tænk blot på, at gifte kvinder først blev myndiggjort i 1899 for så, 16 år senere, at få tildelt stemmeretten sammen med deres ugifte kønsfæller. Set i det lys er der intet hurtigt i, at vi, 21 år efter indførelsen af det registrerede partnerskab, får det homoseksuelle ægteskab. Sverige og Holland har allerede vist os vejen.

4 Kommentarer

 1. Det er et udmærket indlæg, som du har skrevet.

  Men du skriver “I øvrigt så jeg gerne, at han fortalte os hvilke grunde der er til at samfundet ikke skal anerkende polygame ægteskaber og søskende ægteskaber. Han må da have nogen bedre grunde end at de skal være forbudte fordi homoseksuelle ikke må gifte sig?”

  Nu er hans holdning jo, at ægteskabet er mellem en mand og en kvinde. Jeg kunne godt tænke mig at høre dine holdninger og argumenter omkring dette.
  Mener du, at der slet ingen grænser bør være for, hvad der kan hives ind under ægteskabsbegrebet? Eller mener du kun, at ægteskab mellem to af samme køn skal tillades? Og hvilke argumenter bruger du for, hvad der skal være tilladt, og hvad der ikke skal være tilladt?

 2. Hvad jeg savner er en begrundelse for hvorfor polygame ægteskaber og søskendeægteskaber skal være forbudte ud over ideen om at ægteskabet skal være forbeholdt forhold bestående af en mand og en kvinde. Jeg savner ligeledes en begrundelse for hvad ligheden er mellem homoægteskaber og polygame ægteskaber hhv. søskendeægteskaber ud over, at de ikke består af et forhold mellem en mand og en kvinde. Hvad de sidste jo i øvrigt gør…
  Jeg personligt har forbehold overfor polygame ægteskaber fordi de indebærer en risiko for kvindeundertrykkelse, jeg har noteret mig at feminister i den muslimske verden kæmper mod polygame ægteskaber af den grund. Jeg har heller ikke set nogen, der lever polygamt, stå frem og kræve polygame ægteskaber. I mine øjne er hele denne her indbladning af polygamien, når vi taler homoægteskab, et argumentationskneb der skal føre debatten på vildspor. Det svarer sådan set det at man vil afvise kvindelige præster med henvisning til at det næste bliver, at vi skal ordinere muslimer til præster, eller til at afvise kvindelig stemmeret med at så skal babyer vel også have stemmeret…

  Hvad søskende ægteskaber angår har jeg heller ikke set nogen kræve sådanne – jeg tror ikke på at der reelt set er nogen helsøskende, som er vokset op med hinanden, som kan eller vil indgå i stabile parforhold og ønsker parpir herpå. Er incest i øvrigt ikke forbudt? Sålænge det er det er risikoen for glidebane her altså langt, langt ude. Kan vi ikke prøve på at diskutere reelle forslag i stedet for at lave pseudodiskusioner som bare handler om at man er løbet tør for argumenter for hvorfor man skal forbyde folk noget, som de faktisk efterspørger?

  Mht. grænser er de klare for mig: Jeg er imod misbrug, udnyttelse og undertrykkelse. Jeg mener, at ægteskab skal være bygget på kærlighed, gensidig omsorg og respekt samt ligeværdighed.

 3. Selv om jeg er bøsse, er jeg helt på Leif Andersens side. Du kommer alt for let om ved, at det heteroseksuelle, varige ægteskab er udbredt i de allerfleste kulturer og ikke er nogen kristelig opfindelse. Det er skabelsens orden, som Luther ville sige. Jeg synes, det er en uhyre egoistisk og farlig vej, som nogle aktivistiske homoseksuelle vil tvinge samfundet ind på. Jeg er især ked at, at man vil splitte “Kristi legeme” – kirken – for at få sin politik gennemtrumfet.

 4. Morten: Jeg savner dokumentation for at idealet om at ægteskabet må og skal være livsvarrigt er den dominerende indstilling blandt verdens kulturer i fortid og nutid. At mand-kvinde ægteskaber (monogame og polygame) er meget udbredte er i øvrigt ikke noget argument for at samfundet ikke kan indføre homoægteskabet – eller skulle vi i 1915 have afvist at give kvinder valgret med henvisning til kvindelig valgret på den tid var så godt som ikke-eksisterende verden over? Den gang fandtes der i øvrigt også kvinder, der var imod kvindelig valgret. Der vil altid være nogle af de undertrykte der vælger at solidariserer sig med undertrykkerne.

  Kunne du ikke være så venlig at fortælle hvad det farlige er ved homoægteskabet? Jeg er grundigt træt af alle de her tågede trusler som folk evindiget fyrer af, uden at have nogen som helst form for dokumentation. Hvorfor er det farligt for samfundet at jeg på 16 år lever i troskab og kærlighed med kvinden i mit liv – og at vi i 1995 indgik registreret partnerskab på rådhuset, et partnerkskab som vi i 2006 fik kirkeligt velsignet?

  Nu tager Leif Andersen jo udgangspunkt i en ikke-bibelsk/ikke-teologisk argumentation, og han taler tydeligvis ikke om et kirkeligt vielsesritual for homoseksuelle par, så jeg ved sådan set ikke hvorfor du nu vil diskutere teologi. Jeg har nok af andre blogindlæg hvor vi kan diskture teologi, så lad så gøre det der. Derfor kun denne bemærkning:

  Homoægteskabet vil ikke splitte folkekirken – højrefløjen har altid kunnet lide at true med at den vil tage sit gode tøj og gå, det gjorde den både mht. de kvindelige præster, mht. indførelsen af et folkekirkeligt ritual for markering af indgåelse af et registeret partnerskab og det senere velsignelses ritual. Indtil videre er man imidlertid forblevet i kirken da man så, at truslen ikke virkede. I øvrigt må det altid være den der går, der har det endelige ansvar for en evt. kirkesplittelse… Hvis man mener, at en sådan er uantagelig, så skulle man ligesom lade være med at true med den.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *