Menu
Kategorier

Skrevet af den 16 okt, 2009 under Ikke kategoriseret | 5 kommentarer

Præsten i Tingbjerg

Der har i de senere dage været en del medieopmærksomhed rettet mod det sørgelige forhold, at præsten i Tingbjerg, Ulrich Vogel, i den grad er blevet chikaneret af en indvandrerbande, at han har sygemeldt sig og altså ikke længere føler, at han kan varetage jobbet som sognepræst i Tingbjerg.

Forklaringerne på hvad der er gået galt i Tingbjerg er mange. Den indledende artikel i Kristeligt Dagblad lægger op til at det handler om dårlig integration, men tager afstand fra ideen om, at der skulle være tale om en religionskrig mellem muslimer og kristne.  DF har derimod (og hvad kunne man i øvrigt ellers forvente) valgt at udlægge denne tragiske begivenhed som lige netop en religionskrig.

Interessant nok synes BT at have en anden historie, nemlig den, at præsten er blevet chikaneret fordi han er homoseksuel, hvad de unge skulle have fundet ud af i forbindelse med at nogle af dem skulle have fundet noget homo-pornografisk materiale hos ham i forbindelse med et indbrud . 

Og den sidste krølle på historien synes at være den, at de unge fra Tingbjerg påstår, at det er præsten, der chikanerer dem fordi han ikke vil svare på hvordan han kan være præst og homoseksuel og at han i øvrigt skulle råbe efter dem. 

Reelt set ved vi ikke hvorfor Ulrich Vogel er blevet chikaneret i den grad, ikke mindst fordi han selv og andre i Tingbjerg ikke tør udtale sig.

Under alle omstændigheder er det absurd at antage, at en gruppe rødder repræsenterer islam, sådan som DF gerne vil have det til at se ud. Mig bekendt har ingen af dem, der på de unges vegne har talt med medierne, været autoriteter indenfor islam. Ligesom de unge heller ikke har henvist til at de handler på baggrund af nogle sådanne autoriteter eller at de eksekverer en dom udsted af en sharia-domstol. Det giver derfor ikke mening, at tale om en religionskrig.

Mht. spørgsmålet om homoseksualitet så er det godt nok topmålet af hykleri, at de unge vælger at være moralsk bestyrtede over, at de ved et indbrud har fundet pornografisk materiale hos præsten. Jeg mener, er indbrud måske ikke også en umoralsk handling? Og nogle af de unge giver det en ekstra skalde i BT fra den 16.10, hvor de citeres for at råbe op om at ” præsten er bøsse, han skal stenes! Man kan ikke have små børn rendende rundt omkring ham, for han er bøsse”. Det er selvfølgelig en indstilling, der er helt ude i hampen og total uantagelig. Faktisk er udsagnet så alvorligt at det burde være kriminelt i henhold til racisme-paragraffen, der også dækker grove udfald mod homoseksuelle.

Om Ulrich Vogel virkelig har været grov i munden overfor nogle af de unge er ikke godt at vide. De har i hvert fald intet krav på at han skal stå til regnskab overfor dem fordi han er homoseksuel (hvis han altså er det). Og de har ingen som helst ret til hærværk eller dødstrusler mod Ulrich Vogel.

Det burde være klart at de unge kriminelle skal mærke, at deres adfærd er helt ude i hampen og ikke kan accepteres af det danske samfund. De skal altså ikke have et klubhus som belønning for deres homofobi, sådan som det jo deltvist er blevet lagt op til. De unge banditter skal mærke, at de handler i modstrid mod samfundets regler og skal derfor mødes med håndfaste sanktioner i form af fængsel eller social anbringelse, alt efter deres alder. (Og nej, jeg går ikke ind for en ændring af den kriminelle lavalder)

Vi skal ikke finde os i hvad som helst, heller ikke fra en gruppe, som nok ikke har det let. Men man har altså ikke lov til at gøre andre til ofre fordi man selv med rette eller urette ser sig som et.

 

 

5 Kommentarer

 1. Det at præstens sexuelle orientering trækkes ind i sagen gør den egentlig bare mere pinlig og udansk. “Frihed skal være vort løsen i Nord, frihed for Loke såvel som for Thor”. De unge mennesker i Tingbjerg, som lever på kant med loven, aner tilsyneladende ikke, hvad det vil sige, at bo i Danmark.

 2. § 266b
  Paragraf fra Straffeloven

  Lovbekendtgørelse nr 909 af 27/9/2005

  Kapitel 27: Freds- og ærekrænkelser

  Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

  Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

  Hvorfor tages denne paragraf ikke i anvendelse overfor disse utilpassede unge?

 3. Måske fordi loven er til for ”en gruppe af personer”.

  ”Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.”

  Ellers er det blot endnu en indirekte særlov.

 4. Bøsser som gruppe rammes vel af råberiet om at præsten skal stenes fordi han er bøsse og af påstanden om, at han udgør en trussel for børn, fordi han er bøsse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *