Menu
Kategorier

Skrevet af den 8 nov, 2009 under Ikke kategoriseret | 3 kommentarer

Korset med korset

Det har vakt opstandelse i mange kristne kredse, at den europæiske menneskerettighedsdomstol har erklæret, at den italienske skik med kors i de offentlige skolers klasseværelser er et brud på menneskerettighederne.

 

Lad det være sagt med det samme: Jeg synes, at det virker som et overkill at definere kors i klasseværelserne som et brud på menneskerettighederne. Så længe ingen børn tvinges til at praktisere katolicismen og så længe, at ikke-katolske børn ikke stilles dårlige end andre mht. muligheden for at få en uddannelse, mht. bedømmelsesgrundlag etc., ja så kan jeg ikke se den italienske praksis som et direkte brud på menneskerettighederne. Vi skal passe på med at lave et samfund hvor det offentlige rum skal være klinisk renset for religiøse symboler, for gør vi det kommer vi på kant med religionsfriheden.

Når det så er sagt, så bliver jeg altid ked af at se korset blive reduceret til et symbol på et bestemt lands, her Italiens, kultur, sådan som dem der kæmper for korset i klasselokalerne typisk gør det. Jeg mener, døde Jesus virkelig på korset for at blive et symbol på den dominerende kultur i et bestemt land? Er der ikke en slående forskel på Jesus, der vælger at dø en forbryders død på korset af ubetinget kærlighed til os og så en kirke, der bruger symbolet på hans død og opstandelse som et symbol på dens kulturelle magt? Og at der er tale om en magtkamp er ganske tydeligt. Den katolske kirke i Italien kæmper med næb og klør mod et samfund, hvor det ikke længere er den katolske kirke, der sætter den religiøse og den moralske dagsorden. Kampen for og imod korset er en del af denne kamp.

Den katolske kirke har, ligesom desværre også den protestantiske kirke, en lang og mørk historie hvor man har brugt magt og tvang i kampen mod andre religioner og for at sikre sig magten i samfundet. Dermed har de bidraget til en pervers fordrejning af Kristi budskab og har selv sået det had til kristendommen som de nu høster. Hvordan kan den katolske kirke, der lod hedenske templer nedrive og lod gudebilleder smadre, der lod hekse og kættere brænde på bålet og indtil midten af 1960’erne bekæmpede religionsfriheden i de katolske lande, hvordan kan en sådan kirke i det hele taget moralsk set tillade sig at hyle op over, at den nu mister retten til at have en symbolsk henvisning til kirkens magt hængende i klasselokalerne?

Børn bliver ikke kristne af at der er kors i klasseværelserne eller at de tvinges til at bede fadervor til morgensamlingen – en levende tro på Vor Herre Jesus Kristus opnås ikke vha. tiltag, der skal vise kirkens status og magt i samfundet. Kristendommens problem er ikke, at den ikke længere har magt over skolerne. Kristendommens udfordring er at forkynde budskabet om Jesus Kristus på en sådan måde, at det rammer hjerter og hjerner hos menneskene af i dag.

Når nu Gud har åbenbaret sig i magtesløsheden – så burde kirken ikke frygte tabet af magt i samfundet, men i stedet se den som en oplagt mulighed for at følge i dens herres fodspor. Og mon ikke en sådan magtesløs kirke helt anderledes troværdigt vil kunne forkynde evangeliet?

3 Kommentarer

  1. Et helt andet problem er, at menneskerettighedsdomstolen ved på denne måde at skyde sig selv i foden, i virkeligheden er med til at undergrave dén politiske opbakning i Europa, som domstolen i sidste ende er afhængig af, Og det synes jeg er virkelig problematisk, thi der er medlemslande i Europarådet hvor det stadig går lidt langsomt med at få implementeret RIGTIGE menneskerettigheder. Eksempelvis er der problemer med retfærdig rettergang, forhold til nationale mindretal og den slags.

  2. Ville du kæmpe den samme verbale ordkrig for hagekorset ?
    Uagtet Hitler brugte det, ja så var og er svastika et gammelt religiøst tegn.
    Nøjagtig som korset præsenterer det en bestemt holdning, for mig at se er kristendommen ikke mere fredhellig end alle mulige andre reliogioner og ismer.

  3. Hagekorset kan ikke identificeres med en konkret religion på samme måde som korset. Set i lyset af at nazismen i dag generelt bruges som en samlende metafor for alt hvad der er ondt, er der tale om en dæmonisering, når man sammenligner korset eller det muslimske tørklæde med hagekorset.

    Men nej, kristendommen er ikke fredshellig, den skal kunne kritiseres lige som alle andre religioner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *