Menu
Kategorier

Skrevet af den 12 nov, 2011 under Ikke kategoriseret | 0 kommentarer

Fremtidens katolske kirke del 8 – fremtidens kirke vil være grøn

Fremtidens katolske kirke – hvordan vil den se ud? Ja, det er jo et interessant spørgsmål for dem der interesserer sig for kirke og kristendom i al almindelighed og katolsk kristendom i særdeleshed. Den anerkendte kirkejournalist John L. Allen, Jr. har skrevet en spændende bog om fremtidens katolske kirke med titlen ”The Future Church – How Ten Trends are Revolutionizing the Catholic Church”, hvor han tager ti problemfelter op. Jeg har tidligere skrevet om hans syv første fremtidsscenarier: fremtidens katolske kirke vil være domineret af den sydlige halvkugle, fremtidens katolske kirke vil være evangelikal, den muslimske udfordring, den demografiske udfordring, lægfolkets rolle vil vokse, udfordringen fra bioteknologiens fagre nye verden samt udfordringen fra globaliseringen. I dette indlæg vil jeg fortælle om John L. Allens ottende fremtidsscenarie, der handler om at fremtidens katolske kirke vil være grøn.

Debatten om klimaforandringer og miljøødelæggelse fylder en del i det offentlige rum, og det er også spørgsmål, som den katolske kirke ser på. Især ser den katolske kirke med bekymring på tre problemfelter: Den globale opvarmning og alle de ulykker, som denne kan medføre for menneskeheden, ikke mindst for de fattigste og svageste i den tredje verden. Den tiltagende mangel på rent drikkevand, som igen især rammer de fattige i den tredje verden. Den accelererende skovhugst, der truer både verdens klima og eksistensgrundlaget for mange mennesker i den tredje verden. Især er man bekymret for at Amazonas urskov, der producerer 20 % af verdens ilt, kan blive helt tilintetgjort.

Både Pave Johannes Paul II og Pave Benedikt har ofte talt imod naturødelæggelserne og opfordret menneskeheden til at vise respekt for Guds skaberværk som den er blevet sat til at forvalte med omhu. De har fremhævet, at Gud vil stille os til regnskab for hvordan vi har varetaget forvaltningen af hans skabning. Vatikanstaten har også markeret sig som en klimaorienteret stat. Faktisk er Vatikanet Europas første CO2 neutrale stat! Klimaspørgsmål vil stå på verdens dagsorden i de kommende år, og den katolske kirke har ikke tænkt sig at ignorere denne debat men vil i stedet forsøge at komme med et kristent perspektiv på den.

Nu er klimaspørgsmålet jo omstridt, også indenfor den katolske kirke hvor man kan finde dem, der står meget skeptiske overfor miljøbevægelsen og ser den som et ateistisk/humanistisk angreb både på kapitalismen og den katolske tro. Men nu er den officielle katolske holdning til det kapitalistiske system jo mere skeptisk end de fleste er klare over – og den katolske kirke er mere engageret i kampen mod miljøødelæggelserne end mange ved, eller vil vide af.

Dog er det også klart, at Vatikanet både har og fortsat vil slå ned på den form for grøn teologi der mener, at kristendommen skal opgive troen på at mennesket har en særstatus i skabningen og som kræver, at menneskets behov skal underordnes resten af skabningens. Den katolske kirke vil ikke rokke en millimeter ved troen på, at mennesket er den eneste skabning, der er skabt i Guds billede og hvis værdi derfor er unik i forhold til resten af skabningen. For den katolske kirke er kampen mod miljøødelæggelserne, som allerede har krævet sine første katolske martyrer i Sydamerika, en kamp for almenvellet, for at vi ikke skal ødelægge de ressourcer, som vi og ikke mindst de kommende generationer har brug for for at kunne overleve og ikke en kamp mod menneskets unikke værdi.

Det vil også være vigtigt for den katolske kirke, at fremhæve, at kampen mod ødelæggelsen af Guds skaberværk må starte med den personlige omvendelse væk fra overforbrug og frådseri og hen mod beskedenhed og enkelthed. I lyset af klimasituationen kan f.eks. den katolske fredagsfaste, hvor man traditionen tro skulle afstå fra at spise kød, få en ny dimension. Kvæghold er en af de helt store bidrags ydere til drivhuseffekten, faktisk udstøder alverdens tamkvæg mere CO2 end verdens biler. At skære ned på sit kødforbrug er en af flere måder hvorpå man kan modvirke klimaforandringerne. At faste kan altså også være en ”grøn” handling.

 

 

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

  1. Karen M. Larsen blogger om religion og tro » Blogarkiv » Fremtidens katolske kirke del 9 – udfordringen fra den multipolære verden - [...]   HomeOm Karen M. Larsen Sideadmin « Fremtidens katolske kirke del 8 – fremtidens kirke vil være grøn [...]
  2. Karen M. Larsen blogger om religion og tro » Blogarkiv » Fremtidens katolske kirke del 10 – udfordringen fra pinsekristendommen - [...] vil vokse, udfordringen fra bioteknologiens fagre nye verden, udfordringen fra globaliseringen, fremtidens katolske kirke vil være grøn og udfordringen…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *