Menu
Kategorier

Skrevet af den 31 maj, 2010 under Ikke kategoriseret | 17 kommentarer

Folkekirkens højrefløj underminerer det kristne menneskesyn

Der kan ikke være nogen tvivl om at folkekirkens højrefløj slår mange knuder på teologien i deres fortvivlede forsøg på at binde folkekirkens til et fundamentalistisk bibelsyn som kun et meget lille mindretal af folkekirkens medlemmer deler.

Et udmærket eksempel herpå er en kronik med titlen ”Homoseksuelle vielser er åndelig vildledning”, der blev bragt i Kristeligt Dagblad den 31.5.2010 og er forfattet af Robert Bladt, generalsekretær i Kristeligt Forbund for studerende og Hans-Ole Bækgaard, der er medlem af Indre Missions hovedbestyrelse og Menighedsfakultetets repræsentantskab.

Som sædvanligt, fristes jeg til at sige, er teologien svag. F.eks. må jeg undre mig over påstandene som  ”dette svarer til den bibelske forståelse af ægteskabet som den samfundsbærende enhed og som det mindste fællesskab i menigheden”. Hvor præcist står nu det skrevet i de bibelske tekster? Øjensynligt er Robert Bladt og Hans-Ole Bækgaard ikke i stand til at skelne mellem de bibelske tekster og deres fortolkning af disse.

Men det er nu ikke min væsentligste anke her. Nej hvad der virkelig er bekymrende er i stedet følgende påstand:

Den første læsning er fra skabelsesberetningen (1. Mos. 1,26-28), hvor der tales om, at Gud skabte mennesket i sit billede som mand og kvinde. Kønsdiversiteten er en meget væsentlig del af vielsesritualet, som begrundes i både skabelsen og Guds eget væsen. Læsningen fra skabelsesberetningen definerer et ægteskab som et fællesskab mellem én mand og én kvinde. Det svarer til vielsesritualets fokus på sammenhængen mellem ægteskab, Guds velsignelse til frugtbarhed og rammen om barndom og opvækst”.

Det er bemærkelsesværdigt at Robert Bladt og Hans-Ole Bækgaard øjensynligt har overset, at vielsesritualets læsning fra 1. Mos. 1,26-28 lige præcist har udeladt den sætning om at menneskene skal blive frugtbare som man finder i Bibelen, hvad man må antage er et bevidst valg. Ligesom det må være et bevidst valg at vielsesritualet generelt ikke siger noget om frugtbarhed og om at ægteskabet skal være rammen om barndom og opvækst. Igen er det tydeligt, at Robert Bladt og Hans-Ole Bækgaard ikke er i stand til at skelne mellem hvad der står i en tekst og hvad de gerne vil have, at der skal stå i en tekst. Det er nok også derfor, at de overser, at teksten fra 1. Mos. Kap. 1 ikke et eneste sted bruger ordet ”ægteskab”, ja selve velsignelsessætningen og kravet om frugtbarhed er ikke forbeholdet menneskene men er allerede tidligere blevet forkyndt for fiskene og fuglene. (1. Mos. 1, 21-22)

Absurd er det imidlertid, at Robert Bladt og Hans-Ole Bækgaard minsandten påstår, at kønsdiversiteten er begrundet i Guds eget væsen. Med andre ord så tror de at ordet om at mennesket er skabt i Guds billede betyder, at Gud selv er kønsdivers, at han både er mand og kvinde på en gang. I deres iver for at forsvare det, som de opfatter som kirkens tradition, bevæger Robert Bladt og Hans-Ole Bækgaard sig ud på rigtigt dybt teologisk vand hvor de ikke kan bunde. Hvor visse af oldtidens gnostikere nemlig faktisk troede på en  treenighed bestående af Faderen, Moderen og Sønnen, ja så tror klassisk kristendom som bekendt på Faderen, Sønnen og Helligånden. Det er der ligesom ikke så meget kønsdiversitet i, men ikke i den forstand at Gud så er mandlig. Snarere transcenderer Gud al kønstænkning, hvad fremgår af trosbekendelsen fra Nikæa, hvor det hedder, at Sønnen er født af Faderen og at Helligånden udgår fra Faderen og Sønnen. Her er ikke mandligt og kvindeligt – her er Gud som det rene åndsvæsen som Gud er.

Det virkeligt bekymrende ved Robert Bladts og Hans-Ole Bækgaards mærkværdige teologi er, at deres forvanskning af den kristne gudsforestilling formodentligt hænger sammen med, at de har det svært med det klassiske kristne menneskesyn, der bygger på ideen om at mennesket er skabt i Guds billede. Gud ligner ikke mennesket, men Gud har skabt mennesket som noget helt særligt og unikt. Skabelsen i Guds billede handler ikke om kønsdiversitet som en norm, som mennesket skal leve op til for at få Guds velsignelse, men om at den menneskelige diversitet, om den nu f.eks. består i forskellige køn, racer, klasser, religioner eller seksuelle orienteringer ikke ændrer på at vi alle er skabt i Guds billede. Derfor er vi alle basalt set lige for Gud, og derfor skal alle mennesker mødes med næstekærlighed. Det er hele kernen i det kristne menneskesyn og hele essensen i skabelsesberetningen i 1. Mos. Kap. 1. Denne tekst er ikke skrevet for at lukke nogen ude, sådan som Robert Bladt og Hans-Ole Bækgaard vil udlægge den, men i stedet for at fremhæve alle menneskers essentielle og umistelige værdighed.

Men måske Robert Bladt og Hans-Ole Bækgaard ikke kan rumme tanken om at homoseksuelle mennesker, ligesom alle andre mennesker, uanset hvad der ellers måtte skille os ad, også er skabt i Guds billede?

17 Kommentarer

 1. Gud har skabt mennesker med køn og race.
  Han har ikke skabt mennesker som homoseksuelle. Alle mennesker er skabt som mand og kvinde og de drages mod hinanden for at opfylde jorden og i deres seksuelle samliv at afspejle forholdet mellem Kristus og hans brud, som er kirken.
  Homoseksuel dragelse er en følge af syndefalldet og er på det personlige plan en lige så stor forvridning af tingens naturlig og gudskabte tilstand som at løver er rovdyr eller flodbølger eller jordskælv.

 2. Karen M.Larsen

  Hvergang du har skrevet et indlæg får jeg fornemmelsen af den relative holdning til Guds ord, som består i at du fordrejer ordene og kalder ting for noget andet end det oprindelig var tænkt.Og dit evindelige mantra om fundamentalistiske kristne er bare helt ude i hampen, for du bruger det kun når det drejer sig om noget, som går imod din livsstil og din relativistiske opfattelse af Guds ord.

  Ja, alle mennesker er skabt i Guds billede, men ikke alt er skabt af Gud. Alt det som afviger fra Guds ord har han ikke skabt, for så var evangeliet om Kristus meningsløs og nåden og tilgivelsen en parodi.

  Jesus talte om, at en mand skal forlade sin fader og moder og holde sig til en hustru og de skal blive et kød.

  Og Paulus skriver klart i Romerbrevet kap. 1.19:” De kan ikke undskylde sig med, at de ikke kender noget til Gud, for han har sat sine tydelige spor i skaberværket.
  Og i vers 21: “De kender altså noget til Gud, men de viser ham hverken respekt eller taknemmelighed. Tværtimod har deres tåbelige tanker ført dem ud i et tomt og håbløst liv. De tror, de er så kloge, men i virkeligheden er de det modsatte.

  Og i vers 24: ” Derfor har Gud ladet dem følge deres egne lyster
  selvom de ødelægger sig selv gennem de skamløse ting de gør med hinanden. De vil hellere tro på en løgn end på sandheden om Gud, og de tilbeder det skabte i stedet for skaberen.
  Derfor har Gud ladet dem følge deres skamløse lyster. Kvinder har imod naturens orden et seksuelt forhold til andre kvinder i stedet for med mænd. På¨samme måde har mænd et forhold til andre mænd, og på den måde tilfredsstiller de deres lyster. Men resultatet af deres fejltagelser rammer dem selv.

  Og i vers 32:” De ved godt, hvad Gud ønsker, de skal gøre, og at han har ret til at straffe den slags med døden. Alligevel lever de på den måde og bekræfter hinanden i deres umoralske livsstil.

  De ovennævnte skriftsteder er alvorlige ord, som ikke alene er nævnt i disse skriftsteder, men findes mange steder i NT.

  Og ordene passer stadig her ca. 1980 år efter, og mennesker lever nøjagtig som dengang og har intet lært og har ingen respekt for Guds principper.
  Som Prædikeren skrev i sin bog i kap.7 vers 29: ” Jeg er ovebevist om, at Gud har skabt menneskene, som de bør være. De har bare så mange sære ting for.

 3. Rene:

  Hvilken race er da de første mennesker skabt med? Og hvilke racer er en følge af arvesynden?
  Mht. det med mangfoldiggørelsen – betyder det, at de ægtepar der fravælger af få børn synder mod Gud, sådan som den katolske kirke lære det? Eller at en mand ikke må gifte sig med en kvinde, der ikke kan få børn, fordi børneavl er essensen i ægteskabet og Guds plan med mennesket?
  Og mht. afspejlingen af forholdet mellem Kristus og Kirken – ja så er den jo kendetegnet ved en betydlige forskel i status, magt og funktioner – skal det kristne ægteskab også afspejle en sådan magt, status og funktions forskel?
  Desuden må vi jo acceptere løver og jordskælv som en del af naturens orden… I Guds rige vil der derimod ikke være død og ødelæggelse – ligesom der heller ikke vil være ægteskab, for der vil vi alle leve som englene. (Se Matt. 22,30)

  “Discipel”: Også de mennesker, der lever på en måde, som vi er uenig med, er skabt i Guds billede – det må man aldrig glemme – formulerer man sig sådan at gudsligheden bliver en funktion af heteroseksualiteten, ja så er man gevaldigt på vildspor og underminerer simpelthen det kristne menneskesyn.
  Jesus har ikke sagt noget om at man skal leve i et heteroseksuelt ægteskab – det gjorde han jo ikke selv. Jesus har ikke sagt noget som helst om det som vi i dag kalder homoseksualitet.
  Og den tekst du henviser til fra Romerbrevet handler om at Gud straffer afgudsdyrkerne med en række uværdige lyster – hvis vi er bundet af den tekst ja så må vi se homoseksualitet som en følge af at homoseksuelle er blevet ramt med Guds straf for afgudsdyrkelse – hvad jo er absurd…

 4. Det kan næsten ikke betale sig at diskutere disse emner. Fronterne er trukket op og de involverede rykker sig ikke det mindste. Og det sætter de en ære i. Du spilder næsten din tid Karen M. Larsen, de har lukket ørene for dine argumenter.
  Når disciplene på Jesu tid mødte hårdnakket modstand rystede de støvet af deres fødder og gik videre til den næste by. En talemåde siger:” A man convinced against his will is of the same opinion still.”

 5. Citat:
  Og den tekst du henviser til fra Romerbrevet handler om at Gud straffer afgudsdyrkerne med en række uværdige lyster – hvis vi er bundet af den tekst ja så må vi se homoseksualitet som en følge af at homoseksuelle er blevet ramt med Guds straf for afgudsdyrkelse – hvad jo er absurd…
  Citat slut.

  Kommentar:
  Ja,så, vi skal altså undsige ordene i Romerbrevet og Jesu ord om; At Gud skabte dem som mand og kvinde og at en mand skal forlade sin fader og moder og holde sig til sin hustru….og de skal blive til eet kød!
  Homoseksualitet er synd ligesom alt andet synd og det kræver en omvendelse- at blive født påny- for at blive en kristen.

  Intet menneske er født med trang til det samme køn, det har selv lesbiske og homoseksulle forsker erkendt, så det skyldes derimod miljø og påvirkning i puberten, hvor seksualdriften er vågnet!

  Ja, homoseksuelle er afgudsdyrkere, for de dyrker det skabte fremfor skaberen og det er afgudsdyrkelse, når man sætter det skabtes holdinger og handlinger over Guds.
  Ja, mennesker er skabt i Guds billede, men det er deres handlinger og adfærd ikke og derfor gav Jesus sit liv på korset og Gud oprejste ham fra døden, for at frikøbe os fra synd og elendighed.
  Den frihed er ikke givet for at mennesker kan lave deres egne love og levevis på trods af Guds ord, men for at vi skal ophøje skaberen og det værk han har gjort gennem Kristus.

  Og som svar til Claes:
  Citat:
  “On a deaf man’s door, you can knock forever” Kazantzakis (1883-1957),
  Greek writer

 6. Claes kommentar tager virkelig kegler. Tænk at bruge et bibelsk eksempel på at argumentere imod hvad bibelen lærer.

  Karen M. Larsen, det du kalder det kristne menneskesyn er jo blot humanisme. Det er absolut ikke det klassiske kristne menneskesyn at homoseksualitet er ok og kristent.

  Det du kalder den kirkelige højrefløj er kristendommens sidste bastion i folkekirken. Når den falder, så håber jeg I er ærlige nok til at få bibelen afsværget. Det vil også gøre det hele nemmere for jer.

 7. Claes: Jeg skriver ikke for at overbevise fundamentalisterne – men for at hjælpe andre kristne homoseksuelle med at se, at de har uret.

  “Discipel”: End ikke den kristne højrefløj forklarer homoseksualitet med at den er Guds straf for afgudsdyrkelse – men prøver i stedet med noget pseudopsykologi som den du også benytter dig af. Det gør de fordi de lige præcis ikke kan bruge Paulus til noget hvis han skal tages bogstavelig her. Mht. de homoseksuelle forskere så har de – og en række andre forskere – erkendt, at mennesket ikke fødes med en bestemt seksualitet – kønsroller og seksuelle orienteringer er altid et resultat af et kompleks net af ydre påvirkninger og indre psykiske impulser.
  Jesus har ikke påbudt heteroseksualitet og ægteskab eller forbudt homoseksualitet, det ændrer skrigerig fra din side af ikke på. At du tolker nogle ord fra evangelierne på den måde beviser kun at du er en dårlig tekstlæser.
  Jeg sætter ikke menneskers holdninger over Guds – jeg tolker blot Guds vilje anderledes end dig – og mht. følgende påstand: “Den frihed er ikke givet for at mennesker kan lave deres egne love og levevis på trods af Guds ord” – må jeg ryste undrende på hovedet. Vil du afskaffe demokratiet og i stedet indføre en art kristen sharia?

 8. @Karen

  Dit problem er, at du fortolker Bibelen fuldstændig efter dit eget hoved. Det er derfor, at du altid er enig med Bibelen. Men måske er det på tide, at du i stedet for dine egne skråsikre meninger rent faktisk begynder at læse om, hvad Bibelen egentlig mener…

 9. Måske du kunne være lidt mere konkret i dine anklager…?

 10. @Karen

  Jeg mener kort fortalt, at der INTET står i Bibelen, der legimiterer homoseksuelle ægterskaber indstiftet i kirken.

 11. Og hvordan kan man bibelsk legitimere vielse af fraskilte og ordination af kvindelige præster og biskopper? Folkekirkens tro og praksis er ikke bibelfundamentalistisk – så simpelt er det.
  Hvad jeg påpeger er det manglende bibelkendskab og den ringe teologi man så ofte finder hos den folkekirkelige højrefløj i denne her debat – hvad med at forholde dig til de konkrete eksempler jeg henviser til i denne her artikel i stedet for bare at råbe op?

 12. Kære Karen, vi var i debat for noget tid siden i Århus. Måske husker du mig. Vi havde vel, hvad man kunne kalde en respektfuld debat.
  Din måde at omtale teologien på den såkaldte teologiske højrefløj er mærkelig respektløs. Nuvel, der ryger vel en finke af panden på de fleste af os.
  Det, jeg ikke forstår, er, hvorfor du gentager det næsten som et mantra, at der kun er ringe teologi til stede i vores måde at argumentere på. Det virker på mig som en form for desperation. Du synes at være sluppet helt op for argumenter med den type “argumenter”. Jeg forstår det simpelthen ikke.
  venlig hilsen
  henrik Højlund

 13. Kære Henrik

  Nu hævdes det jo igen og igen i debatten, at os der er tilhængere af et kirkeligt vielsesritual for homoseksuelle der repræsenterer en dårlig teologi – så jeg kan sådan set ikke se hvorfor det skulle være krænkende at skrive det samme den anden vej.
  Og ja, jeg mener faktisk det jeg skriver. I min artikel fremfører jeg f.eks. det dybt problematiske i en argumentation hvor man får gjort Gud til et kønsvæsen og hvor man i mine øjne får undermineret den kristne grundlære om at alle mennesker er skabt i Guds billede. Jeg fremfører gerne mange andre eksempler hvis du er interesseret. Jeg forsøger faktisk altid i mine artikler at påpege hvad jeg helt præcist finder problematisk rent teologisk ved den argumentation som jeg opponerer imod.

 14. Det der overfladisk set gør debatten for homosexuelle vanskelig er at ordene i bibelen er så klare imod homosexuel praksis.
  Det der skal til er en understregning af at bibelens ord er begrundet i en almindelig kulturet opfattelse i jødedommen og ikke uden videre en guddommelig åbenbaring om homosexualitets forhold til kristendommen. Det er lidt det samme som med slaveriet, der tilsyneladende godkendes i NT, eller forholdet til kvinders plads i menigheden. Eller påbudet om at kvinder ikke må klippe håret kort, og at de skal underordne sig mændene. Bibelen er forfattet i en gives kulturel kontext og må for at blive forstået renses for denne ballast.
  De kristne menigheder har i stigende grad aksepteret at homosexuelt samliv ikke per se er synd, men at synd kan klæbe både til heterosexuelt samliv som homosexuelt samliv.

 15. Kære Claes

  Jeg vil give dig delvis ret – men ikke helt. For i mine øjne er de tekster, der bruges mod homoseksuelle, lige præcis ikke så entydige som mange gerne vil gøre dem til.

 16. 1 Korintherbrev 6v9 Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, v10 eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige. v11 Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd.

  I USA har Unitarian Universalist kirken relativt stor succes. Det kan kun være et pengespørgsmål, der gør at der så mange præster i folkekirken, og der ikke er sket en større exodus over til de danske unitarer. I skal have mad på bordet, og må være derfor I er i folkekirken skønt I har holdninger, der ville få Luther til at rotere i sin grav.

 17. Der er bare lige det problem, at der i den græske originaltekst ikke står “mænd, der ligger i med mænd”, men i stedet to ord “malakoi” og “arsenokoitai”. “Malakoi” betyder noget i retning af en blød, feminin og udsvævende mand – Luther oversætter ordet med “Weichlingen”, dvs. blødagtige. “Arsenokoitai” er et vanskeligt ord, for det synes at være opfundet af Paulus, så vi har ikke noget udenfor hans breve at relatere ordet til. Derfor har vi også talrige oversættelser, der rækker fra mænd der besudler sig selv med mænd, over mandlige prostituerede og mænd der misbruger drenge seksuelt til (på Luthers tid) mænd der onanerer. Luther selv oversætter ordet med “Knabenschender”, dvs. en der misbruger drenge. Så med andre ord kan man ikke ud fra dette skriftsted udlede et klart forbud mod sex mellem mænd – og da slet ikke mellem kvinder!
  Bibelfundamentalisterne udgør næppe mere end 5 % af folkekirkens medlemmer, så hvis der var nogen, der skulle forlade folkekirken, fordi deres bibelsyn ikke passer til kirkens, ja så er det højrefløjen. Men jeg vil tro, at de gode folkekirkelige lønninger holder deres præster tilbage, det er da i hvert fald den bedste forklaring på at de altid truer med at gå – og så altid bliver…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *