Menu
Kategorier

Skrevet af den 4 okt, 2011 under Ikke kategoriseret | 2 kommentarer

Folkekirken er en service institution

Fra tid til anden hører man blandt dem, der kæmper mod et folkekirkeligt vielsesritual for homoseksuelle par, at man gør folkekirken til en service institution, hvis man efterkommer kristne homoseksuelle og deres venners ønske om et sådan ritual.

Jeg fornemmer, at der bag en sådan påstand ligger den logik, at vi da alle sammen må kunne se, at det er helt uacceptabelt at gøre folkekirken til en service institution. Ideen synes at være, at dem der ønsker et folkekirkeligt vielsesritual for homoseksuelle par har et helt forfejlet syn på kirken, ikke har forstået kirkens opgaver, funktion og ikke mindst dens væsen – og i øvrigt er nogle ynkelige slaver af tidsånden.

Men faktisk så vil jeg vove den påstand, at folkekirken er en service institution – og at det ligger i dens væsen at den skal være det.

Folkekirken af i dag har nemlig en hel vifte af tilbud til sine medlemmer. Alle folkekirkemedlemmer har ret til at få deres børn døbt i deres sognekirke og de har ret til at blive begravet herfra. Alle folkekirkemedlemmer har ret til at få adgang til nadveren. Alle har krav på sjælesorg i vanskelige situationer. Alle har ret til at stemme ved menighedsråds valg. Faktisk er det kun mht. ægteskab, at man hidtil har opdelt folk i dem, der er helt gode nok (folk der vil gifte sig for første gang – de har krav på at blive gift ohne wenn und aber), folk der ikke helt er gode nok (fraskilte – dem kan en præst nægte at vie, men så skal han finde en anden præst, der vil gøre det), og dem der ikke er gode nok (homoseksuelle par – som en præst slet ikke må vie, selvom hun ønsker det – dog kan hun så i stedet velsigne dem efter et ikke-autoriseret og ikke juridisk gyldigt ritual). Hvorfor vielser af homoseksuelle lige præcist skulle gøre folkekirken til en servicekirke nu når den har alle de andre tilbud, der står åbne for hvem som helst, bare de er medlemmer af folkekirken, kan godt nok undre.

Men også mere grundlæggende set vil jeg hævde, at folkekirken af natur er en service kirke. Folkekirkens medlemmer er ikke til for folkekirken – folkekirken er til for os. Folkekirkens opgave er at forkynde evangeliet ind i vores liv og formidle Guds velsignelse og nåde til os. Folkekirkens formål er at støtte og hjælpe os til at leve som kristne alt efter vores formåen og livssituation. Folkekirken skal hjælpe os hertil både med sin forkyndelse, sin sjælesorg og sine ritualer. Og forkyndelse, sjælesorg og ritualer er blot tre sider af samme sag.

Folkekirkens opgave er ikke, at kæmpe mod det danske demokratiske samfund og dets værdier. Folkekirkens opgave er ikke, at kæmpe for, at verden skal forblive sådan som den var i forgårs. Folkekirkens opgave er at forkynde evangeliet ind i den konkrete tid vi lever i. Dertil hører åbenhed for den moderne teologi og den moderne verden. Kirken skal ikke være imod noget, bare fordi det er nyt eller at man hidtil ikke har haft tradition herfor. Folkekirken skal ikke være en antimoderne konservativ bastion vendt mod verden af i dag – den opgave kan man roligt overlade til f.eks. den katolske kirke. Folkekirken skal kun være imod det, der strider mod næstekærligheden. Folkekirken skal tjene – ligesom dens herre, Jesus Kristus, kom til verden, ikke for at lade sig betjene men for at tjene og give sit liv for os og for alle.

2 Kommentarer

  1. citat:
    Faktisk er det kun mht. ægteskab, at man hidtil har opdelt folk i dem, der er helt gode nok (folk der vil gifte sig for første gang – de har krav på at blive gift ohne wenn und aber),
    citat slut

    De små børn har ret til at blive født, og at deres forældre kan enes, så Far og Mor må gøre deres pligt og gifte sig og lave nogle børn. Far og Mor har altså hverken ret til eller krav på at få lov til at gifte sig, de har pligt til det.

  2. Barbelo:

    50 % af alle børn i dagens Danmark fødes udenfor ægteskabet. Der findes ingen juridisk forpligtelse for forældre til ægteskab.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *