Menu
Kategorier

Skrevet af den 19 jul, 2011 under Ikke kategoriseret | 1 kommentar

Dansk Bibelinstitut, Menighedsfakultetet og teologi som videnskab

Det fremgår af Kristeligt Dagblad fra den 18.7.2011, at den folkekirkelige højrefløjs to teologiske
uddannelser, nemlig Dansk Bibelinstitut og Menighedsfakultetet, står overfor at
miste deres licens fra University of Wales og dermed også muligheden for at
tilbyde deres studerende en bachelorgrad i teologi. Hvis det ikke lykkes for Dansk
Bibelinstitut og Menighedsfakultetet at finde et andet universitet, der vil
give dem en licens, så vil deres studerende fremover ikke kunne få godskrevet
deres uddannelse på universiteterne, men må i stedet tage hele deres uddannelse
på disse hvis de vil opnå en teologisk kandidatgrad og dermed også få adgang
til at blive præst i folkekirken.

Dansk Bibelinstituts og Menighedsfakultetets støtter gør
meget ud af at fremhæve, at disse institutioner tilbyder en teologisk
uddannelse der er både videnskabeligt funderet og af høj faglig kvalitet. Men,
må man spørge sig, hvis dette er tilfældet hvorfor har de så ikke kunnet finde
et lidt mere troværdigt universitet til at give dem en licens end University of
Wales, der er kommet i søgelyset for at certificere tvivlsomme uddannelser, herunder et tvivlsomt amerikansk Bibel college?

Det lyder i hvert fald bemærkelsesværdigt, at University of
Wales nu ikke længere vil certificere Dansk Bibelinstitut og Menighedsfakultetet
fordi de mangler ekspertise i dansk. For det betyder vel, at de hidtil har
givet licens til uddannelser hvis indhold de nu indrømmer de ikke har været i
stand til at bedømme?

Under alle omstændigheder må det jo undre, at folkekirkens
højrefløj, der vel alt andet lige ikke er styrtende rig, bruger store summer på
at finansiere deres egne teologiske uddannelser nu når der findes hele to statsfinansierede
forskningsbaserede af slagsen her i landet, hvis deres mål altså udelukkende er
at sikre videnskabeligt baserede teologiske uddannelser af højt fagligt niveau.
Så ville pengene nemlig være langt bedre brugt på at understøtte de teologiske
fakulteter i København og Århus.

Noget helt andet er hvad videnskab i det hele taget er, og
hvornår en uddannelse kan siges at være videnskabelig. Se, her kunne der nævnes
mange ting, men jeg vil her vælge at tage noget ud som er helt fundamentalt for
videnskabelighed sådan som den har været defineret i Vesten siden
oplysningstiden, og det er, at videnskabelige forklaringer aldrig kan inddrage
overnaturlige instanser og fænomener. Psykologien kan ikke bruge
dæmonbesættelse som en forklaring på psykiske forstyrrelser, historievidenskaben
kan ikke forklare historiske begivenheder med Guds indgriben, biologien kan
ikke bruge en intelligent designer som en forklaring på livets opståen, og en
videnskabelig teologi kan ikke opfatte de bibelske skrifter som Guds
ufejlbarlige ord men må i stedet se dem som tekster forfattet af mennesker.

For at teologi kan kalde sig for videnskabelig må den altså
tage udgangspunkt i at kristendommens hellige tekster, dogmer og ritualer er
menneskeskabte fænomener som man kan udforskes vha. de samme metoder som man
kan udforske andre religiøse, historiske og kulturelle fænomener med. Kun hvis
det er et sådant udgangspunkt der er det bærende for uddannelserne på Dansk
Bibelinstitut og Menighedsfakultetet kan man hævde, at de grundlæggende set er
videnskabsbaserede uddannelsesinstitutioner (selvom der også er andre forhold
der skal inddrages, så som f.eks. undervisernes uddannelsesniveau, mængden af
publikationer i anerkendte videnskabelige tidsskrifter etc.)

Men, må man jo så igen spørge sig, hvis Dansk Bibelinstitut
og Menighedsfakultetet altså tilbyder den samme type videnskabeligt baseret
teologisk uddannelse som de teologiske fakulteter her i landet gør, hvad er så
formålet med disse uddannelser? Hvorfor vil folkekirkens højrefløj bruge store
summer på at tilbyde egne teologiske uddannelser hvis deres præstestuderende
kan få det samme leveret gratis inklusive SU på de teologiske fakulteter?

1 kommentar

  1. @Karen M. Larsen – jeg tror, du selv kender svaret, selv om du ikke bryder dig om at formulere det?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *