Menu
Kategorier

Skrevet af den 12 jul, 2018 under Lgbt | 0 kommentarer

Pride, homokamp og historieløshed

 

Noget der kendetegner LGBT-bevægelsen, er en udpræget mangel på historisk bevidsthed. Et stjerneeksempel herpå er Christopher Street opstanden, homorettighedskampens historie og Priden.

Det er f.eks. en stadigt mere populær myte, at Christopher Street opstanden blev startet af en sort transkvinde, og at homoseksuelle i dag derfor både skylder de transkønnede Priden og alle de rettigheder som homoseksuelle har tilkæmpet sig i de sidste årtier. Denne påstand holder imidlertid ikke vand.

For det første giver det ikke mening, at ville tilbageprojicere den senmoderne identitet ”transkønnet” til 1969 hvor den ikke fandtes. I 1960’erne blev kønsoverskridende biologiske mænd, der var seksuelt interesseret i andre mænd, set som homoseksuelle transvestitter og ikke som transkvinder. For det andet, var optøjerne spontane uroligheder, der hverken var planlagte eller havde nogen leder. For det tredje, så viser de primærkilder vi har, herunder de få fotos fra urolighederne, grupper af unge, hovedsageligt hvide mænd. Så hvorfor fratage bøsserne æren for Christopher Street opstanden?

Men det er også mere grundlæggende set dybt problematisk, at tro, at der går en lige linje fra Christopher Street opstanden til nutidens homorettigheder.

Der fandtes nemlig allerede en homobevægelse før Christopher Street opstanden. LGBT Danmark blev f.eks. grundlagt i 1948 som ”Foreningen af 1948”, der senere tog navneforandring til Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske. Det er lidt sjovt, at de samme mennesker, der hylder foreningens grundlægger Axel Axgil som et homorettighedsforkæmper ikon, kan tro, at homobevægelsen startede med Christopher Street opstanden.

Christopher Street opstanden var derimod utvivlsomt inspirator for de pride demonstrationer, der i årene efter opstanden begyndte at poppe op rundt omkring i den vestlige verden. Og den var også i et varieret omfang en inspirationskilde til den revolutionære homobevægelse – i Danmark i form af Bøssernes Befrielsesfront og Lesbisk Bevægelse. Disse grupperinger var lige præcist revolutionære. De ønskede ikke at bøsser og lesbiske skulle favnes af og inkluderes i det etablerede heteroseksuelle, patriarkalske og kapitalistiske samfund. De så sig i stedet som spydspidsen i en politisk og seksuel revolution, der skulle omstyrte den etablerede orden. Indtil det mål var nået forsøgte man at skabe en modkultur til det etablerede samfund hvor hhv. bøsser og lesbiske (hver for sig da man var kønsseperatistisk) kunne opleve det alternative fællesskab som de håbede engang ville erstatte den etablerede samfundsorden. Faktisk var der i 1970’erne stort set ingen homoseksuelle aktivister, der ønskede at homoseksuelle skulle få lov til at gifte sig. Man kæmpede ikke for at ægteskabet skulle udvides til at omfatte par af samme køn – man så ægteskabet som en undertrykkende patriarkalsk institution som skulle afskaffes.

Hvis man vil finde oprindelsen til de mange homorettighedspolitiske succeser som vi har set i de sidste årtier, skal man i stedet se på aids epidemien. Det er interessant nok næsten glemt i dag, men aids var den største katastrofe i de homoseksuelles historie – lidt på linje med holocaust for jøderne. Ikke nok med at titusinder af bøsser døde af aids, ofte under store lidelser, epidemien udløste også et homofobisk bachslash. Mange homoseksuelle aktivister begyndte at forstå, at de havde brug for majoritetssamfundets støtte – både økonomisk og socialt – for at få bugt med denne epidemi. I en tid, hvor Margaret Thatcher opfandt begrebet ”TINA” – there is no alternative” (til den neoliberale kapitalistiske verdensorden) blev dette slogan også til homokampens nye dagsorden. Man skrotede drømmen om revolutionen og gik i stedet i gang med at kæmpe for at blive accepteret og inkluderet i den etablerede verdensorden – og det på dennes præmisser. Det er også her, at Priden skifter fra at være en politisk protest til en mangfoldighedsfest. Erhvervslivet og den politiske elite skulle ikke nyde noget af at deltage i en mindre flok vrede bøssers og lesbiskes protest – men med tiden kom de til at elske den harmløse mangfoldighedsfest, hvor de i voksende grad får lov til at iscenesætte sig selv som fanebærere for tolerancen.

Denne udvikling skete selvfølgelig ikke over nat. Og den var ej heller nem. Og interessant nok var den såkaldte queer bevægelse længe modstander af denne udvikling. Queer bevægelsen opstod i 1990’erne, i den samme periode hvor den revolutionære homobevægelse var hensygnende eller allerede de facto død. Queer trak på nogle af dens ideer, men man var og er meget mere individualistisk, ligesom man trækker på teorien om at man via performance kan nedbryde samfundets undertrykkende strukturer. Interessant nok var queer oprindeligt stærkt kritisk overfor identitetspolitik – i hvert fald den der handlede om kvindekampen og homokampen. Ud over, at man fra starten af havde et belastet forhold til kategorien ”kvinde” og ”homoseksuel”, så var man også af den overbevisning, at identitetspolitik føres på bekostning af andre og derfor er dybt problematisk. I det første årti i det nye årtusinde var det et fast indslag i forbindelse med hver Pride, at Enhedslistens Queerudvalg med forskellige midler protesterede mod Priden, der blev beskyldt for f.eks. islamofobi og homonationalisme – og så ikke mindst for ikke at sætte fokus på transkønnedes situation.

Men det var dengang. I dag favner Priden i den grad de transkønnedes sag, at Copenhagen Pride end ikke vil tage afstand fra den dybt antihomoseksuelle påstand om, at lesbiske der ikke ønsker sex med transkvinder, der har en penis, og bøsser der ikke vil have sex med transmænd, der har en vagina, skulle være transfobiske. Priden er i dag ikke bare en megakommercialiseret iscenesat selvgodhedsfejringsevent – den er også blevet til et projekt, der angriber homokampens fundament – nemlig retten til at være til personer af samme biologiske køn som en selv. Vha. queer har LGBT-bevægelsen sejret ad helvede til.

Læs mere

Skrevet af den 22 nov, 2010 under Ikke kategoriseret | 1 kommentar

Paven og kondomerne

Her i foråret læste jeg Majella Lenzens bog ”Das möge Gott verhüten – Warum ich keine Nonne mehr sein kann”. Bogen handler om Majella Lenzens 33 år som nonne, sygeplejerske og missionær i Afrika, et liv og et arbejde som hun i 1995 blev tvunget til at opgive, bl.a. fordi de kirkelige myndigheder ville straffe hende for at havde uddelt kondomer til afrikanske prostituerede. Majella Lenzen arbejdede nemlig i 1990’erne for et afrikansk bispedømmes aids-projekt. Og én gang tillod hun at en medarbejder fra den danske nødhjælpsorganisation DANIDA transporterede en kasse med kondomer i den bil som aidsprojektet havde stillet til rådighed for Majella Lenzen. DANIDA medarbejderen sørgede så for at placere kassen et synligt sted i et kvarter for prostituerede som de begge besøgte. Det var nok til at de kirkelige myndigheder følte sig kaldet til at statuere et eksempel i forhold til Majella Lenzen.

Grunden til at jeg kommer til at tænke på den historie er naturligvis at medierne nu beretter, at Paven i en interviewbog lægger op til, at brug af kondomer fortsat er at opfatte som moralsk forkastelig, men at brugen af dem kan tolereres i tilfælde af at de udelukkende bruges af en hivsmittet for at forhindre at han smitter sin partner. (Det konkrete eksempel Paven bruger er en hiv-smittet mandlig prostitueret). Er der altså nye tider på vej?

Tja, det er nok en god ide ikke at glæde sig for tidligt. For hvad en pave siger i en interviewbog befinder sig rent teologisk i en art limbo. Kun officielle pavelige udtalelser i form af f.eks. rundskrivelser har læremæssig karakter, om end dokumenterede pavelige udsagn selvfølgelig ikke uden videre kan afvises som urelevante.  Pavens ord om kondomerne kan derfor nok bedst forstås som en art prøveballon. Bliver de vel modtaget kan det ske, at han senere vil formulere dem i skrivelser med læremæssig autoritet, bliver de mødt med modstand fra konservative katolske kredse kan han vælge, at trække følehornene tilbage. For nogle år siden var der faktisk rygter i gang om at Vatikanet ville barsle med en skrivelse som skulle give tilladelse til at katolske ægtepar, hvor den ene var hiv-smittet, kunne få lov til at bruge kondom. (Hvad ville have været en mere vidtgående accept af kondombrug end den som Paven nu lægger op til). Denne skrivelse blev imidlertid ikke til noget hhv. den blev aldrig offentliggjort, formodentlig fordi konservative katolske kredse modsatte sig en sådan opblødning af kondomforbuddet.

En opblødning af kondomforbuddet er nemlig problematisk set ud fra en konservativ katolsk synsvinkel.

For det første vil enhver form for opblødning af forbuddet mod kondomer, selv hvis man holder sig til sjældne undtagelsessituationer, uundgåeligt udløse pres i retning af flere lempelser. Hvis hiv-smittede prostitueredes brug af kondomer kan tolereres, så er det svært at argumentere for at ægtepar, hvor den ene er hiv-smittet, ikke også skal få lov til at bruge kondom. Og hvis de skal have lov, hvad så med de ægtepar hvor en graviditet vil være livstruende for kvinden? Og hvad så med de ægtepar, som ikke har råd til flere børn etc.? Før man har set sig om kunne den katolske kirke ende med generelt at føle sig nødsaget til at tolerere ægtepars brug af prævention – og derefter vil man med sikkerhed blive mødt med krav om at tolerere f.eks. homoseksuelle relationer, ja tillade homoægteskaber, hvad i en konservativ katolsk optik vil være intet mindre end et skrækscenario.  Set i det perspektiv kan det virke oplagt at, fastholde, at kondomer aldrig kan accepteres, lige meget hvad.

Et andet problem med en opblødning af kondomforbuddet, set ud fra en konservativ katolsk synsvinkel, er af sjælesørgerisk karakter. Selvom den rekordlave fødselsrate i katolske lande som Italien og Polen indikerer, at flertallet af de katolske ægtepar i den vestlige verden ikke overholder forbuddet mod prævention, så er der jo en del katolske par verden over som under store personlige ofre har kæmpet for at overholde kirkens lære. De, ligesom alle de katolikker der har forsvaret det nuværende totale forbud mod prævention, kunne føle sig svigtet og ydmyget af et kirkeligt kursskifte i denne her sag.

Spørgsmålet er altså om Paven har modet hhv. viljen til at risikere, at skuffe den gruppe af katolikker som er hans eneste sikre støtter i kampen mod liberalkatolicismen og sekulariseringen. Det vil tiden vise.

Læs mere

Skrevet af den 6 jan, 2010 under Ikke kategoriseret | 0 kommentarer

Slå koldt vand i blodet

Socialdemokratiets forslag om at homoseksuelle mænd skal have lov til at donere blod har udløst en heftig debat. Kritikken kan koges ned til påstanden om at socialdemokratiets forslag er udslag af et misforstået ønske om at tage hensyn til en minoritets følelser. Misforstået fordi bøsseblod nu altså er farligt for majoriteten og derfor skal holdes ude af dens blodbaner.

Her er det imidlertid en god ide at slå koldt vand i blodet. Bøsseblod er ikke per definition hiv-inficeret, for man bliver altså ikke smittet med hiv af at have en identitet som bøsse/homoseksuel mand. Man(d) har en forhøjet risiko for at få hiv hvis man ikke bruger kondom når man dyrker analsex – og det igen kun hvis denne seksuelle aktivitet sker udenfor et monogamt parforhold.

Med andre ord: Bøsser der altid bruger kondom når de dyrker analsex, bøsser der kun dyrker analsex uden kondom indenfor et monogamt parforhold med en ikke-smittet, bøsser der slet ikke dyrker analsex og bøsser der lever i cølibat har ikke nogen forhøjet risiko for at få hiv og kan derfor sagtens donere blod. Det samme gælder for bøsser, der tidligere har haft en risikoadfærd men som nu er ophørt hermed, og som er testet hiv-negative efter at de har ændret sexvaner.

Reglen om at bøsser på livstid er udelukket fra at donere blod bygger på en antagelse om at bøsser per definition dyrker usikker sex og dermed udgør en blodsmæssig sikkerhedsrisiko. Denne antagelse er stereotypiserende og diskriminerende.

Dermed være ikke sagt, at det er en menneskeret at donere blod. Bøsser, biseksuelle, heteroseksuelle og hvad man nu ellers vil kalde sig, der dyrker usikker sex, skal derfor naturligvis også afstå fra at donere blod. Det diskriminerende ved den nuværende ordning består altså ikke i, at man har ret til at give blod, men i at homoseksuelle mænd, ligesom alle andre borgere, har krav på at myndighederne bedømmer dem på deres reelle adfærd i stedet for at man stempler dem med bestemte antagelser om deres adfærd.

Læs mere